Skip to main content

BİLGİ İNSANLAR İÇİN İSE GÜÇ VE ERDEM

Önce tarım çağı ve devindiren unsur tarım, toprak. Daha sonraları meydana gelen gelişmeler ile sanayi dönemi ve devinimde etkili araç keşfedilen makineler.
            Sonrası ise hepimizin bildiği üzere bilgi çağı ve devinim kaynağı ise bilgi. Öznenin maksatlı yönelimi ile nesnelere doğru yaptığı yolculuk ve bu irtibat neticesi oluşan çıkarımların ışığında daha fazla yenileşim daha fazla gelişim. Verilerin sentezlenip çeşitli aşamalardan geçirilmesi, sahasına yönelik enformasyona dönüşmesi ve işlenip kullanıma sunulması. Işığının mutlak fark edilip uğradığı alanda kesin olarak hissedilmesi söz konusu bir faktör. İnsanlar için mutlak ihtiyaç unsuru. Hem değer hem de katma değere ulaştıran avantaj bir olgu. Bilgeliğin temeli.
            Bilginin İnsanlara fayda sağlamak maksadına yönelik olarak üretilmesi ve de doğru yerde doğru şekilde kullanılması ;bilginin gücü olacaktır.En önemli bilgi de bu olsa gerek. Bunun için de bilgi gerekiyor. Bilginin Yönetilmesini Öğrenmek, Bilmek ve Uygulamak Gerekiyor.Ayrıca bilgininin işlenmesi ve işler hale gelmesi için tecrübeyle buluşması elzem. Bilgi sisleri aydınlatan ışık olup,İnsanlığın hayrına ve tüm canlıların yararına işlemesi durumunda ise erdem. İşte bunları fark etmek ve görmek için öğrenme okuryazarlığı gerekiyor. Fark ettikçe öğrenme ve gelişim, gelişim artıkça da fark etme gelişiyor.
               Paylaşmak Sevgidir,Berekettir. 

Bir Cevap Yazın