Skip to main content

BİLMİYORUM DEMEK DE BİR BİLMEK            İnsanların yaptığı ve üzerinde yoğunlaşıp üretimini gerçekleştirdikleri her bir iş bir emek ürünüdür. Bununla birlikte her bir işin belli öğrenme ve ihtisas gerektiren tarafları vardır. Profesyonelce bu işlerin yapılması ise meslek edinme ve bu işten kazanç elde edip kendi geçimini temin etme anlamına da gelir ki bu noktada işlerin önemi,titizlik gerektiren yönleri ve   alanlara bölünmesi  durumu ortaya çıkar.
            Gerçi günümüzde yapılan her iş o alanda alınmış bir eğirim ve öğretim neticesinde mi?.Ne yazık ki önemli ölçüde  hayır. Bazı işler için bu bağlantının bire bir olması  belki çok aranmayabilir de.İşin bu yanı apayrı bir konu.Ancak burada sözünü etmek istediğimiz asıl husus başka.Özetle her İnsan her işi bilecek diye bir şey yok .Zaten herkesin her şeyi bilmesi de gerekmez.O nedenledir ki işlerin yapısına ve mahiyetine göre yetkinlik taşıyan kişilere bu işlerin yaptırılması için çeşitli ihtisas alanları oluşturulmuştur.Mesela esnaflık becerileri için değişik çıraklık,kalfalık ve ustalıklar mevcuttur.Hizmet sektörü ve gruplarına göre de branşlaşmalar söz konusudur.Yani ayakkabı imalatı yapan bir kişinin aynı zamanda berber veya marangozluk vb.(istisnalar her konuda olduğu gibi hariç ve de olsa olsa  yüzdelik dilime giremeyecek nispetlerde olacağından) işleri yapması beklenemez. Çünkü  bu esnaflık işlerinin bir hakkın yapılabilmesi için ayrı yetenek ,beceri,bilgi ve özgün vasıflar gerekir.Yine örnek olarak hekimler bir konunun ihtisasını yapmıştır ve o dalda ehliyet sahibi olur ve teşhis edemedikleri,tedavi öngöremedikleri şikayetleri bulunan hastalarını işin ihtisasına göre ilgili ruhsat sahibi hekimlere yönlendirirler.Otomobilimizde bir sorunla karşılaşır ve genellikle şimdiye kadar tamir konularında başvurduğumuz ustaya  yine önce bir uğrarız.Bu usta işine saygısı olan ve esnaf kültürüne sahip bir kişi ise , gözlemini yapar ve bilmediği bir durum şikayet konusu ise hemen bu konu benim ustalık alanım değil der.Çok çok gerçekten o işin ustası olduğuna inandığı ve  esnaflık ahlakına tamamen  güvendiği bir kişi için  referans verebilir.  
            Gerçek o ki mesleğin inceliklerini bilmek kadar hatta daha da önemli bir yetkinlik husus da, bilmediğimiz bir konuda hiç tereddüt etmeyip,zaman geçirmeden  ben  bu konuyu bilmiyorum   demesini bilmektir. Zaten yetkinlik sadece mesleki alandaki bilgiler ve becerilerden   ibaret  olmayıp daha da ötesinde  o İnsanın karakter ve kişilik etiği ile ilgilidir.

            Paylaşmak Sevgidir,Berekettir. 

Bir Cevap Yazın