Skip to main content

Yönetsel Yetkinlikler Pastasında En Çok Hangi Bilgi, Beceri ve Tutum Başlıkları Yer Alıyor?

Yöneticilerin işletmelerin kaptan köşkünü hem en iyi şekilde temsili, hem de yetki ve sorumluluklarını etkili şekilde ikame edebilmeleri kuşkusuz o organizasyonun sektör içerisindeki yerini de önemli ölçüde belirleme kapasitesini ifade ediyor. Yine yönetsel kademelerdeki rol modelin bilgisiyle, becerisiyle olsun, tutum ve değer anlayışlarıyla olsun izleyenlerini etkilemek suretiyle hem güçlü motivasyon oluşturma hem de sürekli öğrenen […]

Devamını Oku

Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 9. Devlerin Buluşması Etkinliğine Katıldım

         Konya Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu (EMT) nun sekiz yıldır düzenledikleri ve artık geleneksel hale gelmiş bulunan Devlerin Buluşması etkinliğinin dokuzuncusu 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi Malazgirt Salonunda gerçekleştirildi.          Devlerin Buluşması etkinliğiyle :  İş yaşamı, yönetim ve kariyer geliştirme alanlarında sektör temsilcileri ve konularında […]

Devamını Oku

Motivasyonun Özünde İçsel Motivasyon Vardır

Motivasyon veya motive kelimesini özet bir tanımla; İnsanın davranışlarının bir amaca dönük olarak yönlendirilmesi bakımından oluşturulan güdüleme ve bu etkilemeyle oluşan güdülenme olarak değerlendirmek mümkün. Bununla beraber motivasyonu iç ve dış motivasyon olarak iki başlıkta değerlendirmemiz gerekiyor. 1.      İç motivasyon. 2.      Dış motivasyon.             İç motivasyon: İnsanın tamamen kendi içindeki istek, arzu ihtiyaç ve dürtülerden […]

Devamını Oku

METODOLOJİ ÇOK İYİ DE NE KADAR UYGULAYABİLİYORUZ?

Yakın dönemde eğitim olsun bireysel veya organizasyonel gelişim konularında olsun en çok öne çıkan konu; hepimizin konumumuz itibariyle veya sektörel olarak çevremizde ilerleme kaydetme ve fark oluşturmayı istiyor olmamıza karşılık bunu uygulamaya yeterince taşıyamamamız. Bununla beraber ülkemizde yakın dönemde en çok öne çıkan liderlik davranışının değişimi yönetmekolduğu belirtiliyor. Yine liderlik etme veya yönetme alanında bugünün […]

Devamını Oku

ETKİLİ LİDERLİK İÇİN NİTELİKSEL Mİ FONKSİYONEL LİDERLİK Mİ?

Bir ekip bir takım olarak çıkılan bütün yolculuklarda bu ekip veya takımın arzulanan hedefe selametle ulaşabilmesinin mihenk taşı, kritik eşik değer nedir desek hemen ittifakla; yolculuğun rehberi, yönlendiricisi, ekibin azmini ateşleyen perçinleyen, esin kaynağı oluşturan Lider olduğunu işaret ettiğinizi duyar gibiyim. Liderlik için en önemli nitel özellikleri ise çok özetle; Alçak gönüllülük, İleri görüşlü olmak, […]

Devamını Oku