Skip to main content

Hakkımda

 

En değerli varlık olarak insanın öncelikli alanı insanlığı diye düşünen ve bunu uygulamaya çalışan, kendine, ailesine, çevresine ve topluma değer veren ve değer katmaya çalışan , sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilerek, daha sevgi ve saygı dolu bir yaşam alanı içerisinde yer almak.

İnsan sevgisini ve saygıyı içinde barındıran mutlu insanlar arasındaki yerimizin hep devam etmesi, bunun için de bulunduğumuz çalışma alanında ve sosyal sorumluluk projelerinde severek ve özveri ile çalışmak, üretmek ve paylaşmak, aile ve çevre içinde örnek duruş ve davranış sergileyerek doğru rol model olabilmek İnşallah hedefimiz diye düşünen insanlardanım..

 

Uzmanlık Alanları

Hizmet yönetimi, planlama, organizasyon oluşturma ve organizasyonel gelişim, liderlik, koordinasyon, rehberlik ve kontrol, yönetişim, etkili iletişim, kariyer yönetimi, kariyer planlama, kariyer geliştirme, proje yöneticisi/ pj 0530-, insan kaynakları yönetimi- değişim yönetimi, yetenek yönetimi, duygusal zeka, imaj yönetimi, kalite & mükemmellik, süreç yönetimi, stratejik yönetim, inovasyon ve yenileşim, içsel motivasyon, eğitim ve gelişim yönetimi, mobbing ile mücadele yöntemleri, etik ilkeleri.