Skip to main content

Eleştirmek Kolay Ancak Bir İş Yapmak Zordur

 

Eleştiri dozunda ve yapıcı olmak kaydı ile faydalı ve gereklidir.Burada önemli olan husus eleştiri yapar iken yıkıcı bir tutum sergilemekten uzak durup,eleştirinin mevcut durumu iyileştirme maksadına  yönelik  öneri ve geri bildirimler içermesidir.
        Ayrıca eleştirmek çok kolaydır.Mühim olan ise bir şey yapmaktır.Konunun daha anlaşılır olması için bir örnekle açmak gerekir ise; toplu taşım araçlarında geçlerin yaş olarak daha ileri yaşta olan veya fiziki kabiliyetleri bakımından desteğe ihtiyacı olan İnsanlara  yer müsaade etmede düşük performans gösterdikleri şeklindeki eleştiriler.
       Çok  karşılaştığımız,hemen hemen hepimizin tanıdık olduğu bir husus.Şimdi bu konuya ilişkin olarak doğru değerlendirmeler elde edebilmek için öncelikle mevcut durumu iyi analiz edebilmemiz gerekiyor.Bu konuda durum tespiti için  farklı bir pencereden bakıp şu sorulara cevap arayalım.
          Böyle bir sonuç var ise bizler de aynı toplumun bir mensubu olduğumuzu ve  bu durumdan bizim de pay sahibi olduğumuzu biliyor muyuz?Öncelikle kendi ailemizde,kendi çocuklarımıza bu duyarlılığı tam olarak kazandırdık mı? Çocuklarımızın öğrenim gördüğü okullarda verilen öğretimin yanında bizim de aile olarak çocuklarımıza eğitmenlik yapma ve doğru rol model olma sorumluluğumuz olduğunun bilincinde miyiz?
      Bu konuda üstümüze düşen örnek olma sorumluluğumuzu ve geri bildirimler yapmayı,ödüller ile olumlu tutum ve davranışlarını özendirmeyi yeterince yerine getirebiliyor muyuz?Yoksa  her şeyi   öğrenim kurumlarına mı havale ediyoruz.
          Bu güne kadar herhangi bir Öğretim veya Eğitim organizasyonunda gönüllülük kapsamında bir  sorumluluk üstlendik mi?Elimizi taşın altına verip  toplum yaşamına herhangi bir katkı üretebildik mi?
            Öncelikle bu  soruların cevabını kendimize vererek, eleştiriye öz’den doğru noktadan başlayıp bu öz denetimi yapabilir isek, oluşacak değerlendirmeler bizi daha sağlıklı sonuçlara ulaştıracaktır.
             Paylaşmak sevgidir, berekettir.

 

Eleştirmek Kolay Ancak Bir İş Yapmak Zordur” hakkında 4 yorum

 1. Merhaba

  Nedim Bey

  Güzel bir konuyu ele almışsınız.Bir genç olarak bende bir kaç şey eklemek isterim.

  Eğitim ailede başlar okul ve sosyal çevre ile devam eder.Biz Türkünüz.Dolayısıyla da kültür ve medeniyetimiz ve de ahlaki değerler sistemi olarak sayılı milletlerden biriyiz.Ancak son yirmi yıldır kültür,örf ve eğitim ile ilgili olarak gittikçe kronikleşen sorunlar mevcut.

  Konu ile ilgili olarak iki tespitim var;
  İlki yeni nesili eleştirirken büyüklerimiz her zaman yaşadıkları dönemlerdeki şartları baz alarak değerlendirmeye yoluna gidiyorlar.Dünün şartları,sorunları ile bugünü değerlendirmek yanlış bir bakış açısıdır.

  İkinci olarak bu tür anlayışa sahip yetişkinler çuvaldızı kendilerine batırmazlar,boşvermişlik duygusu içinde hareket edebiliyorlar.Bunun en açık örneğini de toplum içindeki konumlarında,ailelerinde görebiliyoruz.

  Toplumun en küçük halkası olan ailede yaşanan olumsuzluklar haliyle de topluma yansıyacaktır.Çocuğa aile değer olarak ne katarsa çocukta toplum içerisindeki davranışlarını da o şekilde sürdürecektir.

  En çok yapılan yanlış davranışlardan biri de küçük nesillerle ilgilenmemek,okula havale etmek sonrada beklenti bekle içerisine girmek.

  Genç nesli eleştirirken dediğiniz gibi önce kendimize bakmak,hatalarımızı ve eksikliklerimizi görüp iyileştirme yoluna gitmeliyiz.

  Son olarak bir annenin bir babanın birbirleri ile ilgili saygı ve sevgi dolu,hoşgörülü davranışları,tv izleme,gazete ve kitap okuma alışkanlıkları,çocukları ile ilgili iletişim kurma düzeyleri,sorunlar karşısındaki tavırları vb etkenler sağlıklı bireyin yetişmesinde önemlidir.

  Sağlıklı nesiller sağlıklı toplumlar yaratır.Sağlıklı toplumlarda eğitimde,sanatta,ekonomide başarılar elde eder uluslar arası alanlarda ülkelerini en iyi temsil ederler.

  Eleştiri ile değil olumlu davranışlarla rol model olarak bir şeyleri değiştirmek lazım gelir.

  Saygılarımla

Bir Cevap Yazın