Skip to main content

LİDER VE EKİP BİR OLUŞUM İÇİN AYRI AYRI ÖNEMLİ VE DEĞERLİDİR.

Hepimizin bildiği üzere başarı bizli bir durum .Bu nedenle de,hem lider rolünün gereklerini maksimize ikame eder,hem de ekipteki tüm elemanlar belirlenen hedefe varma konusundaki çabalarını uyum içerisinde ve istenilen düzeyde sergilerler ise varılacak yer kuşkusuz başarı olacaktır. İkisi birbirlerini tamamlayan puzzle’ın parçalarıdır.Yalnız liderin yetkinliği veya tek başına ekibin donanımlı olması ne yazık ki istenilen sonucu elde etmeye yetmez.Tek bir tarafın istenilen performansı sergileyebilmesi beklenemez.Yani iki parçanın uyumu da mutlak gereklidir.Lider iyi işler yapmış bir geçmişe sahip olan bir birey olur ve de uygun bir ekibe denk gelir ise kendi hünerlerini açığa çıkarabilecektir.Aynı şekilde ekip elemanları da her biri kendine göre donanımlı ve uzmanlık sahibi kişiler olabilir ancak bu ekibe de yön verecek onlarda var olan cevheri ortaya çıkaracak ve ekip elemanlarının da kendi yeteneklerini sergileyebilmeleri açısından onlara uygun bir ortam sunacak bir lider de bu durumun gerçek ihtiyacıdır. Genellikle kullandığım bir ifade ile ;elmanın çekirdeği mutlak ki bir elma fidanı potansiyelidir,ancak bu çekirdeğin hangi ortamda olduğu da çok belirleyici öneme sahiptir.Şöyle ki bu potansiyel uygun bir toprak zemin ile buluşur ise göreceği bakım ve ilgi ile gelişir yeşerir önce bir elma fidanına dönüşür,daha sonra da gelişimi sonucu elma ağacı olur coşar ve meyvelerini ortaya döker. Bir de bu elma fidanı potansiyelinin bir kaya üzerine düştüğünü düşünelim.Bu potansiyelin var olması tek başına maalesef yeterli olmayacak ve herhangi bir gelişim gerçekleşmeyecektir. Bu bakımdan önce kabiliyet sonra da uygun ortamın olması gibi lider ve ekip bir oluşumun ayrı ayrı öneme ve sahip olmakla beraber tek vücut düşünülmesi gereken değerlerdir.

Bir Cevap Yazın