Skip to main content

Kendi İşine Ver Mesaini.

Projeler özgündür ancak her projede değişmeyen bir döngü mevcuttur.Zaman-Maliyet ve Kalite.Bu üç parametrede bir birimlik değişiklik tüm unsurlara yansır ve daha önemlisi müspet veya menfi şekilde işin seyrini etkiler.
Nereden hangi açıdan ve perspektiften bakar isek bakalım, Zaman faktörü tartışmaya yer bırakmayacak kadar önemli ve değerli.Hal böyle olunca Zamanı iyi kullanmak ve etkin biçimde değerlendirmek hepimizin ihtiyacı bir olgu.Buraya kadar üzerinde mutabık kalınmayan  bir husus söz konusu değil kuşkusuz.Şimdi asıl mesele Zaman Hırsızı olarak karşımıza çıkan  ve  mutlaka önlem alınması gereken durumlar.Hepimizin bir iş ve meslek alanı var ve bizler bu işlerimizle ilgili olarak hem üzerimize düşeni yapmaya hem de bu konuda başarılı olmaya çalışıyoruz.Kanaatim o ki, kendi sorumlu olduğumuz konu üzerinde emeğimizi ve çabalarımızı yoğunlaştırmak ve kendi odağımızı kaybetmemek çok önemli.Gerek yakın mesai arkadaşlarımızın sorumluluğunda olan konular gerekse Kurum veya Kuruluşun değişik yelpazelerinde yürütülen faaliyetler konusunda fikrimiz varsa bile buna ait bir ciddi talep ve katkı yapacak bir durum olmadıkça  buralara fikir beyanında bulunmak tam bir zaman hırsızı durum işte.Kendi sorumluluğumuz dışındaki  alanlara ilişkin hiçbir alt yapı sahibi olunmadan ve her türlü dayanaktan yoksun  fikir beyanlarımız ve yersiz müdahil tutum ve tavırlarımız hem faydasız hem de etik olmaması bakımından konunun muhatabı İnsanlar tarafından da hoş karşılanmayacaktır. Kendi zamanımızı rasyonel değerlendirmek,diğer yandan  iş çevremizle ve mesai arkadaşlıklarımızı sağlıklı ve sağlam  sürdürmek bakımından bu konunun üzerinde önemle durulması gerekiyor.
Dolayısıyla tüm mesaimizi, enerjimizi ve emeğimi kendi işimize yöneltmeli ve zaman hırsızı durumlardan uzak durup odağımızdan kopmamalı,uzaklaşmamalı gereksiz yere de iş arkadaşlıklarımıza gölge düşmesine fırsat vermemeliyiz.     

Bir Cevap Yazın