Skip to main content

LİDER SONUCA TESİR EDER.

            Lider kavramı ve liderlik günümüzde çok gündemde olan bir konu ve üzerinde sürekli çeşitli yorumlara matuf bir başlık.
            Hal böyle olmakla beraber gerek durumsal olsun, gerekse biçimsel olsun bütün liderlik türlerinde liderin bir izleyenleri bulunduğu bir gerçek. .Diğer taraftan lider doğuştan sahip bulunduğu özgün yetkeler ve bunları yerine ve duruma göre etkili sergileme becerileri ile izleyenleri etkileme kapasitesi olan bir birey.
Bir işletme veya kuruluşta ise çalışmalara yön veren ve hedeflenen amaçlara erişmeye yönelik olarak başarılı sonuçlar elde edilmesinde liderin önemi ve rolü kuşkusuz çok önemli ve liderin bu manadaki etki düzeyi çok yüksek. Daha da ötesi lider için en doğru tanım da;
Süreç katalizörü, sonuca etki eden, sonucu belirleyen, birlikte çıkılan yolculuklarda kaptan rolünü üstlenen.
 Özellikle de ileriyi, çok önceden, sisli ortama rağmen bile doğru sezinleyebilen ve buna göre sürekli iyileştirme ve önlemler üretebilme becerisi bulunan dolayısıyla inisiyatif kullanabilen,
Çözüm odaklı,
Risk alıp bunu doğru şekilde yönetebilen,
İzleyenlerine Esin ve İlham oluşturabilen,
İzleyenlerinin de kendi potansiyellerini sergileyebilmeleri için onlara bu imkanı sunabilen,
Bu listeye bu çerçevede daha çok özellikler yazılıp eklenebilir de,
Bir tek ,yalnız bir tek husus var ki, bu konuda çarpan katsayısı en yüksek  bunu eklesek tek başına nevi şahsına münhasır bir yetkinlik diyebiliriz.. Ne mi dersiniz? Elbette ki: İnsan Değerlerini Özümsemiş ve Bu Değerleri Temel İlke Edinmiş bir İnsan.
Bu duruşa sahip bir lider işletmelerde her türlü üretime doğrudan yön verip sonucu belirler.
Paylaşmak Sevgidir, Berekettir.
Nedim İleri


Bir Cevap Yazın