Skip to main content

Önce İnsan ve İnsani Değerler.

Bir iş ve çalışma ortamında sistem marifetiyle ahenk ve uyum sağlanabilir ise o oranda işyerinde olumlu motivasyon ve iç paydaş memnuniyeti oluşur. Dolayısıyla bu iş ortamında huzur yakalandığı ölçüde de verimlilik ve üretim artışı da oluşan ahenk neticesinde kendiliğinden gelir. Sistem yönetimi her yerde ve her iş için geçerli ve etkin, etkili yöntem tabi ki o nedenle Mobbing( İşyerinde Psikolojik Taciz)i önlemeye ilişkin zaman zaman yapılan değerlendirmeler ve Mobbing( İşyerinde Psikolojik Taciz)i Önlemeye İlişkin Düzenlemeler ve Çalıştay,Seminer,Eğitim gibi farkındalık artırmaya yönelik çalışmalar bu bakımdan çok manidar ve de şüphesiz fayda sağlayacak güzel,olumlu gelişmeler. Mesela Organizasyon içinde yönetsel erk sahibi olup egolarına yenik düşebilecek kişilerin tasvip edilmeyecek bu kapsamda tanımlanan tutumlarına o ortamdaki iş görenlerin mevcudunda veya saklı yetenekleri heba edilebir mi? Önce İnsan ve İnsani Değerler diyoruz hepimiz için.

Önce İnsan ve İnsani Değerler.” hakkında 2 yorum

 1. Bireylerin bir toplumda sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesinde önce aile değerlerini özünseme daha sonra alınan eğitimler ve son olarakta hayatın artılarını ve eksilerini en ölçülü şekilde bir potada eritip akıl ve vicdanda terbiye etmek lazım…
  Taciz konusu ilkel toplumlardan günümüze kadar farklı bir şekilde devam etmektedir..Batı toplumlarında bu değerler kimi zaman dengeli bazende hayvani vaziyette.Doğu toplumlarında kadın kimi zaman ırgat kimi zaman köle kimi zamanda şehvet giderici bir metadır..
  Bu sorunları gidermek bir bakıma zordur…

 2. Kültürel ve medeni seviyesi yüksek asya toplumlarında özellikle Türklerde kadın aktif olarak yer almaktaydı.Özellikle İslamiyet öncesi dönemlerinde tabii Osmanlı hanedanlığı süreci içerisinde de kadının etkisi güçlü bir şekilde hissedilmekteydi.Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile özellikle Atatürk Devrimleri ile kadının toplum içerisinde varlığı güclendirilmiş buda uzun vadede hemen her alanda ülkeye getiri sağlamıştır.
  Fakat Soğuk savaş döneminden sonra kadının rolü ikici plana atılmıştır.
  Bu detaylıca araştırılması gereken bir konudur. Taciz tarihsel,sosyolojik ve ekonomik boyutlu bir sorundur…
  İster kadına şiddet ister taciz denilsin kamuda pek de etraflı tartışılmayan kanunların yetersiz kaldığı bir sıkıntıdır.

Bir Cevap Yazın