Skip to main content

HER İŞ BİR PROJE O HALDE PROJE YÖNETİMİ

           İster sanayi ister hizmet sektörü ,ya da  diğer  iş kollarında yürütülen çalışmalarda  olsun özgün olmak kaydıyla yapılan her iş bir bakıma bir proje.Hele de bugünün koşullarında bu bilgi ve teknoloji  çağında  ihtiyaç duyulan her gelişim ve iş geliştirme hamlesi kuşkusuz ki birer proje.
Genel olarak belli bir yerde,belli bir zamanda yine belli kaynakları kullanılarak  belli bir amaca ve hedefe ulaşmaya yönelik yapılan faaliyetler bütününü projenin kısa ve basit tanımı diyebiliriz.Bunun yanında ;Projenin smart(özgün ) ,tekrarlanmayan bir süreç gerçekçi,ulaşılabilir,ölçülebilir,izlenebilir özellikler taşıması gerektiği,
           Proje yapısının: işin yapılacağı coğrafya ,işi yapacak olan kurum ve kişiler,  işin yürütüleceği zaman dilimi,ekonomik ve siyasal iklim olarak ifade edildiği,
Proje fazlarının (adımlar):proje planlama,proje başlangıç,proje takibi,proje kontrol,proje rehberlik,proje sonlandırma adımlarından oluşup,
          Proje yönetiminin proje yöneticisi ve proje ekibinden oluşup proje yönetiminin bölümlemesinde,
   1-Kapsam yönetimi :Gereksinim,Kapsam Planlama,İş Dağılım Ağacı/İş Tanımları Oluşturma,Amaç,Hedef(Kurum/Şirket Misyon ve Vizyonu ile uyumlu olmalıdır).
   2-Zaman   yönetimi :Takvim,Başlama-Bitiş Zamanı,Süre Dengeleme,Kritik Yol..
   3-Maliyet yönetimi :Maliyet Tahmini,Bütçe Belirleme,Maliyet Kontrolü.
   4-Risk yönetimi:Risk Tanımlama,Nitel-Nicel Risk Çözümleme,Riske Tepki Planlama,Risk İzleme ve Kontrolü.
   5-İnsan kaynakları yönetimi: İK Planı Geliştirme,PE Bildirimi,PE Geliştirme,PE Yönetimi.
   6-İletişim yönetimi : Paydaş Tanımlama,İletişim Planlama,Enformasyonun Dağıtımı,Paydaş Beklenti Yönetimi,Performans Raporlama.
   7-Tedarik yönetimi: Tedarik Planlama,Tedarik İdaresi(teknik-idari şartname),Tedarik Kapanış
   8-Kalite  yönetimi: Garanti Süresi,Bakım Onarım.
başlıkları altında değerlendirilip,proje beratı nın proje sponsoru veya üst yönetici(proje hamisi tarafından) onaylanması gerektiği,proje beratının da ;amaç,takvim,varsayımlar,yetki ve sorumluluklar ile eklerden oluştuğu,
           Oluşturulacak planlama ile ,proje ilerlemesini ölçmek,sapmayı belirlemek ve telafi eylemini hesaplamak,değerlendirme sonucu gerek görülmesi halinde kaynak dağılımını yeniden yapılandırmak,gerektiğinde kaynak kaydırmak,ek kaynak temini sağlamak,risk analizi ile gerektiğinde kabullenerek,paylaşarak,etkisini azaltarak,transfer ederek riskleri yönetmek,
          Proje matrisinin yatay ekseni alanları:Başlama, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapanış.
           Düşey eksen süreçlerinin ise; Bütünleme yönetimi,Kapsam yönetimi, Zaman yönetimi, Maliyet yönetimi, Kalite yönetimi, İnsan kaynakları yönetimi,İletişim yönetimi, Risk yönetimi,Tedarik yönetimi olduğu, bu faaliyetlerin bütününün uygulanması ve yönetilmesinin ise PROJE YÖNETİMİ olarak tanımlandığı tüm Proje Yöneticileri tarafından bilinmektedir.
         Bir işe proje olarak yaklaşılması ve bu özenle proje yönetimi tekniği ile yönetim sergilenmesi durumunda hiç kuşkusuz bilgi,deneyim ve bunların oluşumundan sağlanan sinerji ile kaliteli neticeler elde edileceği aşikardır.

      Paylaşmak Sevgidir ,Berekettir.
      Nedim İleri
      PJ 0530

Bir Cevap Yazın