Skip to main content

İNSAN KAYNAKLARI YA DA PERSONEL SERVİSİ

          Ünite adı İnsan Kaynakları olarak tanımlandı.Kurum veya kuruluş bu tanımlama ile elbette iyi bir adım attı diyebiliriz.Bu ismi kullanmak önemli olmasına önemli.En azından bilişim dönemine paralel bir seçim ve tanımlama olduğu muhakkak.
          İsmi bu şekilde belirledik.Bu arada bu isim de değişebilir.Konjoktürde oluşan gelişmeler doğrultusunda bu tanımlama da güncellenip şüphesiz bu manada da bir değişim ve gelişim gerçekleştirilebilir.Şimdi konu başlığımıza dönecek olur isek,asıl konu ve anlatılmak istenen durum faklı.Ünitenim ismi şu veya bu farkedermi?.Asıl önemli husus bu birimin yaptığı ve yapacağı üretim.Benimsenen misyon ve vizyon.Bu misyonun ve vizyon ilke ile değerlerinin güncel olması,günümüz iş ve yaşam alanını iyi okuyan bir açıdan yaklaşılan doğru bir perspektifle içinin doldurulması gerekiyor.
          Bu adımdan sonra ise bunların yazılı metinden kurtarılıp kesinlikle uygulamaya dönüştürülmesi için kararlı ve samimi bir duruş gerekiyor.Bu bilinç ile kurum veya kuruluşun Stratejilerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi bakımından ise yönetime sağlıklı enformasyon üretilmesi ve planlı bir şekilde geri bildirimlerle desteklenmesi gerekiyor.Ancak bu farkındalık ve sinerji kurulur ise o zaman yönetsel katılım kendiliğinden gelecek ve dolayısıyla şirkete veya kuruluşa Stratejik ortaklık yani İK nın gerçek hedefi gerçekleşmiş olacaktır.Bu bir kez başarıldı mı artık devamı detay.
Hepimizin bu konularda az biraz deneyim sahibi herkesin katılacağı üzere sadece ünite isminin yenilenmesi de belki bir gelişim ancak bu sadece bir başlangıç.Asıl önemli ve geçerli olan anlayış ve yaklaşımın gelişmesi ve de uygulamalara yansıması.Yoksa ismi güncelledik Personel Servisi yerine İnsan Kaynakları Departmanı olarak adlandırdık.Bununla birlikte süreci yine sadece rutin uygulamalarla yani çalışanların mesai giriş çıkışlarının izlenimi,izin,istirahat ve bordro işlemleri gibi prosedürler olarak algılamaya ve ve uygulamaya devam eder,hele de yerleşik katı çehre tutumlar bizde devam eder isek ismin değişmesi şüphesiz bir değişim sağlamaz.
          Diğer yandan bu ünitenin yöneticisi ve tüm ekip elemanları ile; sorumluluğumuzun ve rolümüzün önemini ve gereklerini bilir isek o zaman ise yukarıda yer verdiğimiz gibi önce biz kültürünün oluşması ve iş birlikleri,ilke değerlerin ilk sırasında önce İnsan diyen samimi bir yaklaşım içermesi,etkin ve etkili iç paydaş iletişimi ve çalışan potansiyelinin performansa dönüşmesini sağlayacak güçlü motivasyon-sürekli öğrenen bir organizasyon ,aidiyet ve işletme kültürü,beklentilerde uyumluluk oluşturan kazan/kazan yaklaşımı, yetenek yönetimi-çalışan devir oranının minimize tutulması gibi daha da çoğaltabileceğimiz doğru odak çalışmalar ile günümüzün yani bilgi ve iletişim çağının gereklerine uyumlu bu günün koşulları ile örtüşen bir İnsan Kaynakları Depertmanından söz etmemiz ancak mümkün olabilecektir.
       Paylaşmak Sevgidir,Berekettir.
       Nedim İleri

Bir Cevap Yazın