Skip to main content

YETENEK YÖNETİMİ ASIL YETENEK

       Beceri ,yetenek ve yetkinlik.Bu cümlenin bütünüyle bugün gerek iş yaşamında gerekse diğer alanlarda çokça üzerinde durulduğu muhakkak.
Bu üç kelimenin her biri üzerinde ayrı durmak ve tek tek ele alıp değerlendirmek gerekiyor.Çünkü bu üçlü birbiriyle korelasyon ve koordinasyon olsun,biri diğerinin parçası,öbürü ötekinin alt yapısı,bileşeni.
Yetkinlik veya bir işte üstün başarılı olma,yüksek performans hali ise kuşku yok ki tüm seçmelerin ve tercihlerin değişmezi.Üstün performansta ayırt ve bunca önemli husus olan yetkinliğin ise kendi içinde çok genel başlıklar olarak ;bilgi,beceri ve tutum özelikleri bileşenlerinden oluştuğunu biliyoruz.
Ayrıca becerilerin yetenekten  tamamen ayrı vasıflar olmakla bir diğer yandan da yetenek oluşumunu sağlayan  olgular olduğunu bilmemiz gerekiyor.Mesela yeni bir yapılanma sürecinde meydana gelen teknoloji kullanımı, köklü mevzuat .değişiklikleri,bulunulan yer fiziki ortam veya  diğer sosyal-kültürel, demografik koşullar  veya diğer yönleriyle hızlı değişikliklere uyum bir yetenekse,bu dönemde kurulacak iletişimde başarılı bir trend sergilemek ise beceri hanesinde gözüküyor.
Yetenekten bahis açıldığında daha özgün durumlar,zeka(zihinsel,fiziksel,duygusal ve ruhsal) güçlü analiz, kuvvetli sezi,üstün muhakeme,yenilikçilik  ve yüksek coşku.Yani kısacası mevcut bir kapasite ve  olası mükemmel bir potansiyel hali.
İşin teorik tarafı  bu çerçevede anlaşılır ve özet olmakla biraz da pratikte durum ne?Şimdi  biraz da işin bu tarafına bakmakta çok fayda var.
Bir elmanın içinde bulunan çekirdek aynı zamanda bir meyve fidanı potansiyeli kuşkusuz.İyi de: bu çekirdek yani olası meyve fidanı bir kaya üzerine düşerse ne olur?  Yani bu potansiyel performansa dönüşebilir mi?
Ne yazık ki hayır.İşte yazının başlığı da burayı işaret ediyor.Yeteneği yönlendirmek,onda bulunan cevher ağırlığını çekebilmek,onu hazmedip,bu özgün potansiyelin kendini sergilemesine aracılık edebilmek, onunla uyumu yakalayıp üstün sinerjiyi ve performansı parlatmak. Bir diğer deyişle elbise süper bir model,marka ve tasarım harika. Herkes bunda hemfikir de bu elbisenin bu kadar iyi olduğunu sergileyebilmesi bakımından onu taşıyacak  uyumlulukta da bir vücut bu durumda gerekmez mi?.
İşte bir İnsan Kaynakları Yöneticisinde bulunması gereken en önemli yetkinliklerden biri Yetenek Yönlendirme,Yetenek Motivasyonu,Yeteneklerin İşletmede Kendilerini Gerçekleştirebileceklerine ve Yapmaktan Tutku Duyacakları İşle Buluştuklarına İnandığı,İşletmenin Hedefleriyle Yeteneklerin İhtiyaçlarının Buluşup Kesiştiği Bir Yetenek Yönetimi   Becerilerinin    Sergilenmesi ve dolayısıyla    Yetenek Yönetimi Yetkinliği. 
Paylaşmak Sevgidir,Berekettir.  
Nedim İleri

Bir Cevap Yazın