Skip to main content

STRATEJİK YÖNETİM İÇİN AMAÇ KADAR ARAÇLAR DA GÜZEL OLMALI

                                                                                   

 

        Günümüz yönetim unsurları içinde tahta yerleşmiş bir kavram artık Strateji ve de  Stratejik Yönetim.Kelime ve taşıdığı anlam bakımından Yunanca Stratas (Geniş İnsan Topluluğu) ve Agy (Liderlik) birleşimi bir kavram olduğu anlaşılıyor.
            Bir işletme veya kuruluş için belirlenmiş olan kısa ,orta ve uzun vadeli bir amaç ve hedef uğrunda çıkılan yolculukta bu amaca erişmeye yönelik yol haritasının belirlenmesi.  ve Stratejik ve Taktik  boyutlarda ayrıntılar  öncelikle önem  arz ediyor. Dolayısıyla bu hedefe ve amaca  ulaşmak için kullanılacak  araçların belirlenmesi, izlenecek yol ve yöntemlerin seçimi,organizasyon içerisinde yapılacak iş ve görev paylaşımı kapsamında proseslerin belirlenmesi,süreç sahiplerine rol ve sorumluluklarının atanması.Faaliyetlerin tasarımı,nihai amaca dönük ortak vizyon ile misyon tayini, bütünsel çalışmaları kapsayacak tüm bu çalışmalar  sonucunda yol harita planın oluşturulması
            Bu adımların benimsenip karara bağlanması sonrasında ise kararlaştırılan bu adımların devreye alınarak uygulanması.Uygulamaların planlandığı şekilde gerçekleşmesini sağlamaya dönük ara kontrollerin ve  gerçekleşme performans ölçümlerin yapılması.Bu kontrol ve ölçümler sonucu elde edilecek verilerin sistemsel olarak analizi ile bu analiz raporlarının süreç sahibine sunulması.Süreç izleme ve değerlendirme çalışmalarının neticesinde oluşacak veya öngörülecek iyileştirme ve revize çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
            Yol  üzerinde yürürken edinilen öğrenmelerin de desteği ile yeni genişletilmiş hedeflere doğru giden ortaklığı çok olan bir yolculuk bir anlamda Strateji ve Stratejik Yönetim.İşte önce ihtiyaç duyulan bir hedefe ulaşmanın yani sizi bu amaca ve hedefe ulaştırabilecek araçlar ile varışa yönlü  haritayı yani Stratejik Planı belirlemek birinci aşama.Bu planı uygulama ünitesi yani Stratejik Yönetim ise işin diğer önemli ikinci aşaması.İşlerin işleyişi aşamasında bir sorunla Karşılaşıldığında da bu durumun bu iki aşamanın hangi evresi kaynaklı olduğuna bakmamız gerekiyor doğru perspektif ve teşhis bu şekilde yani işin Stratejik tarafından mı yoksa Taktik Uygulama tarafından mı  aksaklık meydana geliyor?
            Bununla beraber öylesine önemli bir diğer husus var ki; işin her iki boyutunu da etkileyecek bir husus bu.Ne mi? Amaç ve hedef seçmek ve de iyi bir hedef ve amaç olmakla beraber bu hedefe ve amaca varmak ulaşmak tek başına başarı sayılabilir mi?Elbette ki Hayır.Çünkü bir amaca ulaşmak kadar o Amacı elde etmekte kullanılan Araç veya Araçların  da iyi ve doğru olması gerekmez mi? Örnek mi?Çok iyi cirosu bulunan bir işletmeye sahipsiniz ancak iş ahlakınız sorunlu ise bu gerçek manada bir başarı olarak görülebilir mi?
            Paylaşmak Sevgidir,Berekettir.

            Nedim İleri

Bir Cevap Yazın