Skip to main content

KOORDİNASYON İŞLETMENİN META KİMYASI VE OKSİJENİ

            Günümüz iş yaşantısı içinde koordinasyon çok tanıdık ve bilinen ,ayrıca da çok kullanılmakta olan bir nosyon.Kelime anlamı olarak bakıldığında ise koordine etmek,eşgüdüm sağlamak anlamını taşıyor kısaca.Bileşenleri olarak da faaliyetlerde uyumluluk,standardizasyon (yeknesaklık) gibi çok birbirine yakın alt başlıkları mevcut .
           Bu kadar geniş kapasitesi bulunan bu durum aynı zamanda tüm süreçler üzerinde katalizör etkisine sahip .Eğer işletmenin organizasyon yapısında bu konu için yeterli ölçüde bir alt yapı mevcut ise bu sistem yapısı o işletmeye mutlak büyük avantajlar sağlıyor. 
          Bununla beraber koordinasyonun her işletme için tıpkı çimento özelliğine sahip bir etkisi bulunuyor.Bu nedenle de artık tüm iyi örnek sistem tasarımlarının öznesi koordinasyon yapısı.Çünkü işletmenin faaliyetleri içinde meydana gelebilecek kopuklukları ve oluşabilecek odak kayıplarını minimize edip tüm çabaları aynı hedefe dönük bir akıt haline dönüştürebilecek,dolayısıyla da verimliliği ve etkililiği optimum seviyelere taşıyacak bir olgu koordinasyon. 
          Koordinasyonu bu kadar önemli kılan ise bu sürecin hem strateji boyutunda hem de taktik uygulama tarafında sağlayacağı bütünsellik.Yani her daim fotoğrafın bütününe hitap eden bir özellik taşıması. Şöyle birkaç örnekleme yapacak olursak,bir işletmede veya kuruluşta her bir ünite veya üniteler kendi nezdinde hatrı sayılır nispette çabalar sergileyebilir.Ancak bu çabaların yönü ortak bir havuza dönük değilse veya ulaşamıyorsa yani bütünsellikten uzaksa.Ne yazık ki bu çabalar istenilen verimlilik ve etkililiği sağlamaktan uzak ve nafile kalacaktır. 
         Yine işletme içindeki bir şubede birkaç departmanın hedeflerine yakın bir performans düzeyinde olup, şubeye bağlı bazı departmanların ise yetersiz performans seviyelerinde olması ne yazık ki genel anlamda olumlu bir performanstan uzak bir durum olarak neticelenecektir. Bu manada gerekli uyumluluğu ve işletme sinerjisini sağlayabilen bilinçte bir koordinasyon söz konusu olduğunda ise işletme körlüğüne sebep sisler yerine aydınlatıp gören bir yapı oluşacaktır.Bu itibarla da çabalar bütüne yönelip tüm işletme hedeflerinde verimlilik ve etkililik gerçekleşecek, dolayısıyla işletme performansı maksimum düzeylerine doğru yol alabilecektir. 
           Paylaşmak Sevgidir,Berekettir. 
           Nedim İleri

Bir Cevap Yazın