Skip to main content

EĞİTİM MALİYETİNİ AŞAN EN ETKİLİ YATIRIM

         Biz İnsanların yeme içme gibi temel ihtiyaçlarımızdan olan öğrenme ihtiyacı aynı zamanda da süreklilik gerektiren bir özelliğe sahiptir. Bu olgu öncelikle bizim bu ihtiyacımızın farkında olmamız ve de bu farkındalık artıkça gelişen beslenen, geliştikçe de bu farkındalığımızı artıran paralel korelasyonda kendini sergilemektedir. 
         Bu konuda en temel ihtiyacımız ise eğitimin bir maliyet unsuru olmaktan ziyade en katma değeri yüksek yatırım aracı olduğunu bilmemiz ve öncelikle bu konuya yaklaşımımızı bu eksende belirlememiz olacaktır. Bunun yanında eğitim ve öğrenim ne ölçüde doğru ihtiyaç ile buluşur ise hedeflenen amaca yönelik olarak belirlenen hedef kitlenin davranışlarını değiştirme ve de geliştirmeye yönelik etkililiği de kuşkusuz o ölçüde kendisini hissettirecektir.. 
         İhtiyaç doğru belirlenince bu defa öğrenmeye duyulan istek ve ilgi ikinci sırada bu buluşma için gerekli olacaktır. Bu sıralama ile devam edecek olursak, yine eğitim ve öğrenmenin güçlü bir kararlılık azim ve sabır ile yoğrulmuş bilinçli çaba ile bütünleşmesi de yine bu husustaki en önemli gerekliliklerden. Girizgahta da yer aldığı üzere okuma, araştırma ve dolayısıyla öğrenme bizler için temel bir ihtiyaç olmakla beraber, öncelikle bu ihtiyacımızın süreklilik arz eden yapısına yönelik alışkanlık kazanmayı yani sözün özü öğrenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. 
       Eğitim ve öğrenme konusu elbette çok çok önemli ve bu konuda belki sayfalara kitaplara sığmayacak ölçüde yazılıp çok şey dile getirilebilir. Konu başlığımıza dönecek olursak bir işletme içinde en önemli yönetim süreçleri arasında işletme çalışanları ve yöneticileri için oluşturulacak eğitim ve öğrenim konusundaki işletme yaklaşımının doğru şekilde belirlenmesi olacaktır.
       İşletmenin sürekli öğrenen bir organizasyon yapısı kurma yönündeki kalite anlayışı, öğrenmeye en nitelikli yatırım aracı olarak bakma yönündeki işletme kararlılığı ve duruşu, netice itibariyle işletmenin eğitim ve öğrenme okuryazarlığı ; faaliyet alanında rakipleri arasındaki konumunu güçlendirme açısından olsun, faaliyetlerinde başarısı ve bu başarılarının sürdürülebilirliği bakımından olsun kuşkusuz kendisine çok büyük avantaj sağlayacaktır.
      Paylaşmak Sevgidir, Berekettir.
      Nedim İleri

Bir Cevap Yazın