Skip to main content

KONTROL DA KONTROL EDİLEMELİ YOKSA KARŞILIKLI BAĞIMLI EDER

               İş ve çalışma yaşamının  en önemli unsurları arasında sayabileceğimiz vazgeçilmez bir                  olgu kontrol..

     Bununla birlikte kontrol her işletmede mutlaka yer verilen ve başvurulan yönetim enstrümanları  arasında yer alır.Ölçemediğimiz bir şeyi  yönetemeyeceğimiz aşikarken bu yoldan çoğu zaman yararlanarak değerlendirmelere erişir ve bizi doğruya yönelten verileri sağlarız.Bu bakımdan işlerin izlenmesi ile değerlendirmesinde çok önemli ve gerekli bulduğumuz bir yöntem. Ayrıca hepimizin bildiği üzere PUKO döngüsünün içini dolduran ve neredeyse  bu sistemi çalıştıran ayağı kontrol.Süreçlerin ve faaliyetlerin          izlenmesi ile tespit edilen aksaklıkların giderilmesi şüphesiz ki her işletme için kritik eşik değerinde ve her işletme için çok elzem.
      Şimdi işin bu bölümüne kadar herhangi bir farklı yaklaşım veya değerlendirmemiz söz konusu değil.Ancak kontrol bu denli önemli ve gerekli iken kontrolün de  bu faydalarına karşılık dezavantaj oluşturacak tarafı da bulunmaktadır.Bunun ilk sırasında ise bağımlılık durumu karşımıza çıkmaktadır. Hem de bu bağımlılık çoğu zaman karşılıklı bir hale dönüşebilmektedir.Bu manada en istemeyen durumda budur.Bir örnekle değinecek olursak; iş gören  bir üretim dişlisinin kendi ölçeğindeki aralığından mesul ve biz bu mesuliyeti bu iş görene atamış veya delege etmişiz.Hal böyleyken biz o mesuliyeti sahibine bir türlü bırakamaz ve gerek olmadan müdahil  olursak bu durum bahsettiğimiz bağımlılığın başlangıç noktasıdır.Dolayısıyla bizim gerekmeyen ölçüdeki tereddütlü yaklaşım ve tutumumuz hem o iş görenin gelişimine fırsat vermezken hem de  iş heyecanını,katılım duygusunu,nihayetinde motivasyonunu olumsuz etkileyecektir.
         Bu durumda ise işin mesuliyeti ortalarda dolaşacak,bir yandan da işin sorumlusu bu işin  nitelik kontrollerinin zaten sağlanmakta olduğu düşüncesine bağımlı hale gelip gerçek sorumluluğundan uzakta kalacaktır.Diğer taraftan etkileşim bu minvalde kaldıkça süreç sahibi veya sorumlusu olup işin atandığı iş görene  bu sorumluluğunu veya delegasyonunu tam olarak sağlayamayan rol model de bu tutumunun,tavrının alışkanlığa dönüşmesinden ve de  bu gereksiz yükü üzerinde hissetmekten uzak kalamayacaktır.
        Netice itibarıyla kontrol da amacından uzaklaşıp karşılıklı bağımlılığa sebep olmaması, iş görenler için motivasyon kaybına yol açmaması ve yönetsel açıdan ise zaman hırsızı durumlara yol açmaması  bakımından  kontrol edilmelidir. 
Paylaşmak Sevgidir, Berekettir.
   Nedim İleri

Bir Cevap Yazın