Skip to main content

İŞLETMENİN BİRİNCİ İŞİ İŞ VE GÖREVLERİN AÇIK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ

  Bütün iş ve çalışma alanlarında  ortak bir hedef ve dolayısıyla bir mal veya hizmet üretimi söz konusudur.
   Bu hedefe varmak  ve için de öncelikle işletmede ilk yapılması gereken; iş ve görev tanımlarının açık ve net şekilde belirlenip tüm bünyeye deklare edilmesi olacaktır.
         Bunun için de birinci aşama olan güçlü,zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler  tespit edilip bu çıkış noktasından tüm  temel ve  alt süreçler  hiçbir çakışmaya meydan vermeyecek şekilde ortaya çıkarılır. ilgili süreç sahipleri ve sorumlularına atanır.
         Daha sonrası ise bilinen aşamalar.İş programlarının oluşturulması,bağlı plan ve faaliyetlerin ve adımlarının algoritmalarının  izlenmesi ve değerlendirilmesi.Yapılacak izleme neticesinde gerek görülecek önlemlerin devreye alınması.Süreçlerde öngörülecek iyileştirmeler ile süreç haritalarında yapılacak revizeler ve de  iyileştirmeler.
    Bu tablo böylesine bir sistem bütünlüğü ile tanımlı ve tereddütsüz iken günümüzde ne yazık ki uygulamalar bu doğrultuda   seyretmiyor.Çünkü uygulama yönüyle bu sistemsel görmeden uzak kalınabiliyor.Bu durum ise kuşkusuz işleyişe  olumsuz aksediyor. Bu konuda gerekli başarı sağlanmadan,işletmede kurum kültürü ve aidiyet gibi diğer ikincil ihtiyaçlar maalesef beklemede kalacaktır.
    Dolayısıyla pratikte de iş görev tanımları aşamasını sorunsuz çakışmasız oluşturmayı ve yürütmeyi sağlayabilen işletmeler zaman hırsızlıklarını minimize etmekle kalmayıp, beraberinde iç işleyişi,sinerjiyi ve gerekli ahengi de yakalamış olacaklardır.
    Netice olarak bir işletmede gerek ekip,gerek eylemsel gerekse stratejik liderler, ilk iş olarak işletmede iş ve görev tanımlarının açık ve net tanımlanması,daha sonrasında ise bu tanımlamaya tamamen bağlı kalınarak yürütme yapılmasını sağlamalılar.
     Paylaşmak Sevgidir, Berekettir.

     Nedim İleri

Bir Cevap Yazın