Skip to main content

İNSAN DEĞERLERİ ‘ KAMUDA 21.YY PERSPEKTİFLERİ VE EĞİTİM STRATEJİLERİ’ SEMİNER NOTLARIM.

Lalabey Gelişim ve Strateji Enstitüsü tarafından Ankara Balgat’da  16 Ocak 2014 tarihinde düzenlenen  ve benim için bu yılın ilk İK etkinliği diyebileceğim ’Kamuda  21.Yy  Perspektifleri ve Eğitim Stratejileri Seminerine katılmaktan çok mutlu oldum.
Seminerde edindiğimiz yeni teorik yaklaşım ve sorgulamalar ile bakış açılarını konuya ilgi duyduğunu düşündüğüm İnsanlarla paylaşmak ve aynı anlayışla yapılan paylaşımlara duyduğum memnuniyet ve  mütekabiliyetten olsa gerek ben de bu güzel etkinlikten biraz olsun bahsetmek ve çok özet   de olsa çıkarımlarımı paylaşmak istiyorum.
 Eğitim Koordinatörü sayın Gülşah Özcanalp Göktekin’in  Lalabey Gelişim ve Strateji Enstitüsünün çalışmaları ve konuşmacı sayın Murat Sayımlar!ın özgeçmişi hakkındaki giriş sunumunun ardından Murat bey  sunumuna başladı.
Murat bey özetle;
İnsan değerleri konseptinin özellikle bütüncül bir fikir ,strateji,yöntem,süreç ve uygulama setinin bölüm bölüm inşasını  öngördüğünü, bu perspektiften yaklaşıldığında genel kabul gören çekirdek değerlerin,etkinlik,etkenlik,üretim potansiyeli,yönetim potansiyeli,gelişim potansiyeli,stratejik potansiyel,güç,üstünlük,sürdürülebilirlik,güvenlik ve sahicilik olarak belirlenebileceğini,eğer stratejik analiz en geniş perspektiften    olmazsa gerçeklik ve sahiciliğin kaybolacağını,
Öngörülerde bulunup olası etkilere karşı önlem üretemez isek sistemi yönetemeyeceğimizi,amaçlarla ulaşılan sonuç birbirini destekliyorsa sistemin çalıştığını,
Genel ve basit bir analiz ile 21 yy’  da ortaya çıkan farklı çekirdek parametrelerin  ise süreçlerin hız ve ivmelerindeki asimetrik artışlar,hızlı ve yaygın teknolojik gelişmeler,teknoloji kullanımının kolay hale gelip yaygınlaşması,ulaşım alt yapısı  ve teknolojilerindeki gelişmeler.iletişimin yaygın alternatifli, yoğun ve kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi,bilgi konseptindeki gelişmeler,üretim,tanıtım ve pazarlama alanlarındaki gelişmeler,değişimin hızı ve ivmesi,insan tipolojisi tarifi,iletişim biçimleri ve  diğer kültürel etkiler,ilişkilerdeki sınırların ve yöntemlerin farklılaşması,bütün süreçlerdeki sofistikasyon artışı ile kaos projeleri ve yönetimi olarak özetlenebileceğini belirtmiştir.
Murat bey yönetimde etki düzeyinin  bu  konularda çözümün neden gerçekleşmeyeceği tarafından değil bu çözümü nasıl ve hangi değişikliklerle gerçekleştirebileceğimiz noktasından yaklaşabilmekle ilgili olduğuna değinmiş,en temelde çözüme katkı sunan araçların eğitim ve insan kaynakları stratejileri olduğunu,eğitimin ancak açığı giderecek bir cazibeye sahipse anlamına hizmet edeceğini,eğitimin merkezden çevreye doğru değişim ve dönüşüm sağlayan bir unsur olduğunu   vurgulamıştır.
Murat hoca kurumların tüm yaşam döngüsü ve süreçlerinin merkez,yakın çevre ve uzak çevre ilişkisi ile gelişmekte olduğu,kurumların sistemlerinde özetle ;eksen değerler,sistem değerleri,süreç değerleri,yönetsel değerler,nesne değerler ve  özne değerlerin yer aldığını,karşı karşıya kaldığımız her şeyin durum olduğunu buna çözüm önermek ve bir adım öteye taşımayı bilmek gerektiği,yönetsel formasyonumuzun bu çerçevede değiştirilmesi ve dönüştürülmesi gerektiğini bunun sağlanması için kilit noktasının özne değerler yani tek özne değer olan insan faktörü olup,sistemin tamamına anlam ve etki gücü kazandıran çekirdek faktörün İnsan olduğunu ifade etmiştir.
Seminerin bütünün Lalabey Paylaşımda paylaşıma açılacağı düşüncesiyle ana hatları ile en özeti bu çerçevede diyebilirim Ayrıca .Murat Sayımlar bey günümüzde bilgiye erişimin çok mümkün hale  gelip,bilginin kullanıma dönüşmesinin asıl güç haline geldiğine işaret etmiş ,paylaşımın ve işbirliğinin sürekli geçerliliğine ve önemine dikkat çekip, günümüzde geçerli olanın; tüm yönetim alanlarında normatif sınırlı yaklaşımların yerine  insan doğasına hitap eden ve en önemlisi de merkeze insanı alan yaklaşım olduğuna değinmiştir.
Lalabey Gelişim ve Strateji Enstitüsünün her zamanki muhteşem ev sahipliği, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen seminer hem Lalabey ailesi mensupları ile hem de yine çok değerli bir çok kamu kurumu eğitim,strateji ile insan kaynakları bölümlerinden katılımcıların tanışması,  yeni stratejik yaklaşım modelleri üzerine  sohbetleri ve kaynaşmaları için güzel bir vesile oluşturmuştur.
Lalabey Gelişim ve Strateji Enstitüsü kurucusu ve başkanı sayın Murat Sayımlar ve emeği geçen tüm Lalabey mensupları ile  çok değerli katılımcı   arkadaşlara çok Teşekkür eder,bu gibi faydalı etkinliklerin devam etmesini temenni ederim.
Paylaşmak Sevgidir, Berekettir.
Nedim İleri
Blog                       :nedimileri.blogspot.com

 Kişisel Web            :nedimileri.com

Bir Cevap Yazın