Skip to main content

İNSAN KAYNAKLARI İŞLETMENİN LOKOMOTİFİ DİYEBİLİRİZ

Öncelikle bir işletmedeki her iş önemli  ve de  değerlidir.Bunun yanında ulaşım  ile iletişimin  her dönemde bir çok alanda geçerli gelişim ve kalkınma  değerlendirmeleri için genel parametreler   olarak  yer aldığını biliyoruz.

Ulaşımda ise dünün,bugünün ve de yarının dikkat çeken faktörü kuşkusuz raylı sistemler.Raylı sistemlere gelince bu sistemlerin tümü için yönü takip edip hedefe yönlendiren unsur yine hepimizin bildiği üzere lokomotiftir.

İşletmelerdeki birimler ve üniteler açısından konuya bu perspektiften yaklaşacak olur isek; İK’ nın işletmede iş analizi,faaliyet konusu işin ikamesi için insan kaynakları planlaması,personel bulma ve seçme,oryantasyon,personel eğitimi  ve netice olarak ’İnsan Kaynaklarının Yönetilmesi’ gibi oldukça yüksek bütünsellik özelliğinde bir misyonu bulunduğu aşikardır..

 Bu bakımdan  işletmede ,üretim olsun,satış ve pazarlama olsun ,muhasebe ,sosyal ve yardımcı hizmet birimlerince yapılan faaliyetlerin tanıtımı,işletmenin kuruluş hedeflerine uygun iş disiplinini sağlamaya yönelik çalışmalar,işletme hedefleri ile personelin beklentilerini uyumlaştırma (motivasyon ),  personelin aidiyet kazanması,süreçlere etkin katılımları,performans izleme,ölçme ve değerlendirme gibi kurumsallık çalışmalarının  koordine edilmesi göz önünde bulundurulduğunda,  insan kaynaklarının bu saydığımız manada hem üretim,hem satış ve pazarlama,hem de muhasebe,sosyal ve yardımcı hizmet birimlerinin yönetilmesinde önemli ölçüde ortaklığı olduğu söylenebilecektir.

İşletmenin hedefleri ile varılacak nokta konusunda kritik eşik değerindeki diğer çok önemli bir husus ise;gerek işletme yönetimi gerekse İK yönetimi dışındaki diğer tüm departman yönetimlerinin kendi içlerindeki etkili işbirliği sağlamaya dönük yaklaşımları yanında,  işletme İK yönetimi  ile eş güdümü   bütün olarak içselleştirebilmeleri olacaktır.

Özetle İK işletmenin merkezinde bulunmaktadır.Daha da önemlisi işletmede faaliyet konusu işin yapılması için en yeni ve en üstün özellikte techizat,makine ve tesisler  sağlanabilir.Bundan da öte bu alt yapı çağın en son yapılmış ölçümlemeleri sonucunda en iyi örnek kabul edilen sistemleri ile  desteklenmiş de olabilir.

Burada unutulmamalıdır ki tüm bu techizat,makine ve sistemleri çalıştıracak,yönlendirip yönetecek netice itibarıyla bu eko sistemi işletecek özne değer İnsanlardır.

Dolayısıyla İK ve  İnsan Değerlerinin Etkinliği ile Etkililiği İşletme İçin Lokomotif Durumunda Olacaktır.  

Paylaşmak Sevgidir, Berekettir.
Nedim İleri
Blog            :nedimileri.blogspot.com

Kişisel web: :nedimileri.com

Bir Cevap Yazın