Skip to main content

METODOLOJİ ÇOK İYİ DE NE KADAR UYGULAYABİLİYORUZ?

Yakın dönemde eğitim olsun bireysel veya organizasyonel gelişim konularında olsun en çok öne çıkan konu; hepimizin konumumuz itibariyle veya sektörel olarak çevremizde ilerleme kaydetme ve fark oluşturmayı istiyor olmamıza karşılık bunu uygulamaya yeterince taşıyamamamız.
Bununla beraber ülkemizde yakın dönemde en çok öne çıkan liderlik davranışının değişimi yönetmekolduğu belirtiliyor.
Yine liderlik etme veya yönetme alanında bugünün güncesi olarak etkili iletişim ve ilişki yönetimi çok önem kazanıyor.
Organizasyonel yönetim ve liderlik konusunda bugün bir diğer önemli başlık ise hiç kuşkusuz değerlerle yönetim ve değerleri öne çıkaran, değerleri referans ve çıkış noktası yapan, aynı zamanda yenilik ve değişime açık bir kurumsal iklimin oluşturulabilmesi.
Diğer taraftan organizasyonlarda yol haritası durumunda olan stratejik plan ne denli iyi metotlarla yazılmış ve etkili yöntemlerle tasarlanmış olursa olsun, anahtar nokta yazıya konu olduğu gibi uygulamaya taşıma ve gerçekleştirme düzeyi olarak karşımıza çıkıyor.
Bu manada sonuca tesir eden çok etkileşim var elbette. Bir o kadar da neden sonuç tarafı. Zaten stratejik liderlik de bu çoklu etkileşimin ve neden sonuç ilişkilerinin yönetilmesi değil mi?
Stratejimizin iyi metodlarla oluşturulması ve kurgulanması ne yazık ki tek başına yeter değil. Bu kısmı işin tek bir tarafı sadece.
 Buradan itibaren stratejimizin başarıyla uygulanabilmesi için ilk önce ve en başta güçlendirilmiş insan kaynağına ihtiyacımız var.
Bu güçlendirmeyi, etkili liderlik, eğitim ve gelişim, paylaşım, güçlü iletişim, motivasyon gibi unsurlarla sürekli aktif tutmak suretiyle; genel ve yakın çevre uyumuna böylelikle yönelip organizasyonumuzun bütünüyle ve sürekli şekilde çevre uyumunu öncelikle sağlayabilmemiz gerekiyor.
Böylelikle işletmemizin stratejik amaçlara, hedeflere doğru hareket etmesini sağlayıp, yakın ve genel çevre gelişmelerini iyi sentezleyip, ulaştığımız çıkarımlardan elde edeceğimiz öngörülerle de beslenerek adım adım takiple organizasyonel amaçlara doğru yolculuğumuzu sürdürüp misyonumuzu gerçekleştirmeye doğru taşıyabilelim.
Netice itibarıyla bugün liderlik davranışlarında en öne çıktığı sıkça vurgulanan ve aşağıda linki yer alan ‘’yönetimin temel işlevlerine bugün değişim yönetiminin de eklenmesi’’ gerektiği yönünde görüşümü içeren;
http://nedimileri.blogspot.com.tr/2014/02/degisim-yonetimi-bugun-yonetimin-en.html   yazımda belirtmeye çalıştığım üzere yine yönetimde günümüz ihtiyacı değişim yönetimi ve değişimin yönetilmesi,  bu dönüşümle sağlanacak gelişim  diyorum.  
Paylaşmak sevgidir, berekettir.
            Nedim İleri
Kaynakça:
BALTAŞ, Acar, Türk Kültüründe Yönetmek, Remzi Kitapevi Aralık 2014
Barutçugil, İsmet ,Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi.Kariyer Yayıncılık Nisan 2004

METODOLOJİ ÇOK İYİ DE NE KADAR UYGULAYABİLİYORUZ?” hakkında 1 yorum

  1. meltem özdemir
    Md.yrd. / MEB LİSE ÖĞRETMENLERİ

    Özellikle eğitim alanında yapılan değişimler, alt yapı oluşturulmadan, adaptasyon süresi gözardı edilerek, sonuçlarında ne tür artı ve eksilerin olacağı deneme yanılma yöntemiyle anlaşılabileceği algısıyla alelacele ortaya konmaktadır. İnsan faktörünün en önemli unsur olarak görüldüğü eğitim konusunda daha bilinçli, tutarlı, kapsamlı ve sağlam adımlarla ilerleyen politikalar uygulanması yerinde olacaktır. En başta uygulayıcıların zaman zaman gelişen ve değişen durumları yakından takip edebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri adına kısa süreli eğitimlere tabi tutulmaları gerekmektedir.( Linkedin EĞİTİM YÖNETİCİLERİ Grubundan Aktarım)

Bir Cevap Yazın