Skip to main content

KALİTE VEYA MÜKEMMELLİK HER DAİM GEÇER İLKE EĞİTİM VE SÜREKLİ ÖĞRENEN ORGANİZASYON

              Yönetimin temel işlevleri arasında yer alan Organizasyon Oluşturma bir işletmede hem hedefin açık ve net tanımlanması hem de bir bina gibi düşündüğümüzde işin temellerinin atılması ,temel taşların sağlam yerleştirilmesi ile ikiz kardeş niteliğindedir.

            Bununla beraber işletmede organizasyon yapısı iyi kurulmuş olmalı ki; o işletme tüm kaynakları ile doğru şekilde belirlenen hedefe  yönelsin ve tüm faaliyetler aynı kanala aksın ve  süreçler gerçekleşsin.Bu kurguyu biraz açacak olursak: iş ve görevlerin,yetki ve sorumlulukların tayini,iş süreçlerinin çizilmesi ve süreç sahibi ve süreç sorumlularına atanması,performans kriterlerinin belirlenmesi,performans ölçüm yöntemlerinin oluşturulması ile performans ölçümlerinin gerçekleştirilmesi,  birim ve üniteler arası  idari işleyişin kodlarının oluşturulması,iletişim yapısının yerleştirilmesi,standardizasyon  gibi başlıkları sıralayabiliriz.

            Organizasyon sağlandıktan sonra ise işleyişin izlenmesi ve değerlendirilmesi de bu konuda mihenk taşı değerinde,Yapılan tespitlerin karar alıcı mekanizmaya sağlıklı ve zamanında raporlanması ve  bu tespit durumuna uygun revizyon ihtiyacı konusundaki önerilerin belirlenip sunulması ise Organizasyonun ve dolayısıyla bu yapının döngüsü.

            Yine bina örneğinden gidecek olursak,mimar tasarımı çok iyi yapmıştır ancak bu tasarımın işlemesi ve gerçekleşmesi için mimarlık ne kadar kendi alanında A düzeyde de olsa bu  kaliteli tasarımı   işleyip işlerlik kazandıracak olan mühendisliğe buradan itibaren ihtiyaç söz konusudur.Bu iki dalın uyumlu korelasyonu ile bu çalışma mükemmelliğe  doğru yolculuğa çıkacaktır.

           

Sözün özeti ;Organizasyon tasarımı çok iyi olabilir,ancak bu güzel tasarımın  kendini gerçekleştirebilmesi için Eğitim  Sahibi ve Sürekli Öğrenen Nitelikte bir İnsan Kaynakları ile buluşmaya ihtiyacı olacaktır.Böylesi bir Organizasyonda ise öğrenmeler bireysel olsalar dahi ekip ve takımlara yansıyacak ,yine böyle bir Organizasyonda takım çalışması ve ekip uyumu güçlenip işbirliği gelişecektir.Bu durumda ise teorikte hepimizin bildiği bir korelasyon olan bilgi,deneyim ve işbirliği bakımından seviye üst düzeylere doğru taşınacaktır.

Paylaşmak Sevgidir, Berekettir.
Nedim İleri
Blog            :nedimileri.blogspot.com

Kişisel web: :nedimileri.com

Bir Cevap Yazın