Skip to main content

Konfor Alanımızdan Ayrılmadan Projeleri Yönetebilmemiz Mümkün Mü?


Yönetim denilince ne anlıyoruz? Bir amaca ve bu amaç doğrultusundaki hedeflere ulaşmak için; mevcut kaynakların rasyonel biçimde, etkili ve verimli şekilde kullanılması ile bir sürecinin tanınan yetki-sorumluluk çerçevesinde yürütülmesi.
Günümüz yönetim süreçleri için en etkili yöntemsel yaklaşım nedir? Bu manada ise öncelikle işin veya işlerin her birinin ayrı ayrı bölümlendirilmesi suretiyle o işin bütünüyle odak alınarak, gerekli hazırlıklarından, gerçekleşmesine kadar tüm aşamalarının tasarlandığı, sonra ise izlenip değerlendirildiği, kısaca bir proje bakış açısına mutlaka ihtiyaç olacağı konusunda yüksek ittifak edeceğimiz kuşkusuz.
Peki, burada değinilen proje bakış açısı nedir? Proje bakış açısı çok özet olarak; işin Proje Yönetimi disipliniyle ele alınıp, proje yönetimindeki ana ve alt adımların bir korelasyon halinde devreye alınıp uygulanması.
Zaman –maliyet ve kalite dengesinin ölçü alınması, iletişim kanallarının, proje yönetimi yol haritasının etkili olarak kullanılması.
Bu arada, Proje Yöneticileri projeleri yönetirken, ne yalnız gerçekçi, ne de yalnız hümanist çerçeveden yaklaşmadan, yerine ve durumuna göre hem İnsan Odaklı hem de gerekli durumlarda realist kalıp, bu iki tarafı da kullanabilmeye özen göstermelidir.
Böylelikle bir yandan işlerin doğru yapılmasına dikkat ederken, bir diğer taraftan da; bu sürece İnsanların nasıl dahil edilecekleri hususu önem kazanmakta.
Bununla beraber projelerde kritik eşik şu ki; proje fikriniz ne denli iyi bir yönelime aday ve ne kadar yüksek seviyede gereklilik arz ediyor olursa olsun, bu önem ve gerekliliğe süreç sahibi ve dolayısıyla stratejik liderlik aynı benimseme düzeyinde sahip bulunmuyorsa bu projenin sonuçlarının etkili olmasını bekleyemeyiz. O nedenle ilk iş adımı proje hamisinin bu projenin beratını formel olarak onaylaması değil de, liderliğin bu çalışmaya gönülden katılması için gerekli bilgilendirmenin özenle sağlanması olmalı.
Proje yöneticisi iletişimde mahir olmalı, bu yeteneğini öncelikle süreç liderliğini etkilemekle değerlendirmeli. Yine proje yöneticisi değişimi yönetmeyi ve planlamayı üstün beceriler portföyünde mutlaka bulundurmalı.
Bu anahtar noktalardan sonra bütün yöneticiler için hele de bugünün yani içinde bulunduğumuz 21.Y.y. yönetim ve liderlik alanlarının olmazsa olmaz ihtiyacı durumundaki çok önemli bir yetkinlik daha söz konusu. Bu özel yetkinlik ise elbette tüm yönetsel sorumluluk sahibi İnsanlar için; iyi bir gözlemci olma yeteneği olarak karşımıza çıkıyor.
İşletmelerin ve kurumların etkili ve başarılı şekilde yönetilebilmesi bakımından, her kademe yöneticiler için bu yetkinlik oldukça etkili kararlara alt yapı teşkil edecek ve alınan tedbirler, yapılacak yerinde revizyonlarla Kalite çerçevesini, PUKO’yu sağlayıp, böylelikle de doğru yol alıp ilerleme bakımından Organizasyonda her daim ihtiyaç duyulan gelişim ve dönüşümlerin gerçekleşmesi sağlanabilecektir.
O halde gözlem yapabilmek; rahatlık alanımızı bırakıp, işin aktığı sahaya ve deyim yerindeyse hem mutfak hem de sunum alanına ilişkin lokasyonları gezip, ziyaret etmek, işlerin seyrini akışını yerinden görmek.
Bu durum diğer bir anlamda en sağlam enformasyonu arada hiç aracı bulunmaksızın elde etmek.
Doğru analiz ve sentezle doğru fotoğraf ve isabetli çıkarımlar.
Yöneticinin oksijeni kıymetindeki İletişimin ise, en aktif kanallarında gezinmek, o ortamı, havayı bizzat teneffüs etmek.
Demek.
Paylaşmak sevgidir, berekettir.
Nedim İleri

Bir Cevap Yazın