Skip to main content

KalDer Ankara 19.Kamu Kalite Sempozyumu Notlarım.

KalDer Ankara Şubesince bu yıl 19. düzenlenen Kamu Kalite Sempozyumuna bu yıl ki katılımın geçen yıl yapılan 18. Sempozyuma oranla daha yüksek olduğu ilk dikkat çekici noktaydı diyebilirim. KalDer yöneticilerinin açılış konuşmalarında özetle; Sempozyumun  ülkemizde kamu sektöründe yönetim kalitesinin geliştirilmesi amacıyla yapılan en büyük etkinlik olma özelliğine sahip olduğu, özel sektörde müşteri, kamu sektöründe ise vatandaş odaklı yaklaşımların benimsenmesinin, hem ülkemizin rekabet gücünü hem de vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için önem taşıdığı ,liderler, çalışanlar ya da iş birlikleri gibi farklı paydaş gruplarına gereken önemi gösteren, hizmet sunumu ve karar alma süreçlerinde yönetişimi öne çıkaran EFQM Mükemmellik Modelinin, kamu kurumlarının etkililiğini ve hizmet kalitesini artıracağı belirtilmiştir.

Sempozyum gün boyunca birbirinden değerli konuşmacı ve konu başlıklarıyla sürdü. Sempozyumun ilk konuşmacısı EFQM Operasyon Direktörü Gianluce MULE Gelişimi Mükemmellik Modeliyle Hızlandırmak: Kamu Sektörü İçin Yeni İpek Yolu başlıklı sunumunda;

İyi sonuçların paylaşılması çok önemli.
EFQM kurumlarda iyi sonuçlara aracılık yapabilir.
Liderlik
Hayal- vizyon
Planlama
Güçlü kurumsal yapı. Bütünsel bir yönetim yapımız varsa her türlü yeniliğe uyum sağlayabiliriz.
CAF MODELİ 8 ilke 9 kriter içeriyor.
Radar yapısal geri bildirim
Yaklaşım
Uygulama
İzleme
Sürekli öğrenme
Paydaşların ihtiyaçları; Paydaşlar kimler ve beklentileri neler? Singapur becmarking alanımız.
Güçlü Ailenin desteklenmesi.
Sağlık, Sosyal Güvenlik gibi hizmet alanları öncelikli.
Uygulama  önce haritalandırma olarak başlıyor.
İhtiyaç ve beklenti ne bunu çıkar.
Kamu hizmetleri  yeknesak olmalı. Biri ayrı diğeri ayrı amaç ve hedefler taşımamalı.
Güven ilk esas.
Kurum değil vatandaş merkez
MÜKEMMELLİK MODELİ
4 değer önermesi var.
Toplamında iyi sonuçların paylaşıldığı bir platform sağlıyor.
RADAR Mantığı; Yaklaşım- uygulama -ölçme -gözden geçirme ve sonuçları verilerle ölçmek.
EFQM Ödülleri Bu iyi gelişmeler için araç.
Tanınırlık kurumlara/kişilere önemli avantajlar sağlıyor
Güçlüklerinizi sınırlandırmayın.sınırları güçlendirin.
Karmaşıklık bir güçlük.
Genel bir mimarimiz olması gerekiyor. Kamu kurum ve hizmetlerinde  En önemli husus  UYUMLULUK.

Sempozyumun ikinci konu ve konuşmacısı: Kamu Yönetimi Uzmanı / CAF Uzmanı Patrick STAES ise Ortak Değerlendirme Çerçevesi CAF-2013: İlkeler, Arka Plan, Başlıklar konulu paylaşımında;

Her bilgeliğin anası tekrardır.
Nerden geldiğinizi bilmezseniz nereye  gideceğinizi de bilemezsiniz.
Bütüncül ve global çalışmalar için önce uluslararası seviyede Konferans/Sempozyumlara ihtiyaç var.
2,yılda bir CAF grubu toplantıları yapılıyor.
Başarılı ve başarısız uygulamalar bu platformda paylaşılıyor.
Zaman çizelgeniz doğru olmalı.  Ancak yavaş yavaş ilerlemelisiniz.
10 iyileştirmeyi 2 yılda gerçekleştirin. Adım adım ilerleyin.
Öncelikle net bir Misyon ve Vizyon tanımlayın.
Çocuklarınıza mesela ne iş yaptığınızı ve niçin yaptığınızı basitçe anlatır gibi bir anlam taşıyan misyon-vizyon çıkarın.
LİDER yapılması gereken çabalar konusunu desteklemeli bu çok önemli bir nokta.
Liderler kendi üstleri yanında paydaşları  da anlamalılar.
Otoriteler, müşteriler , Diğer Kurum ve kuruluşlar(ilişki, işbirliği, teknoloji ve çalışanlar) ve dördüncü paydaş da iletişim olması lazım.
Özel sektör alanında İnovasyon sunmak zorunlu bir durumken kamu için bu ne yazık ki henüz yok. Çalışanların yetkinliklerinin sürekli eğitimlerle geliştirilmesi lazım.  Ayrıca çalışanları yeteneklerine uygun  gelişim ve projelere atamak ve böylelikle bu yetkinliklerini  sorumlulukla desteklemek.
Bilgi yönetimi çok önemli.
Öncelikle algıları yönetmeliyiz.
Performans ölçülmeli ancak burada da anahtar nokta en fazla  10/15 gösterge seçilmeli.
TKY doğru şeyleri doğru yapmak. Ölçümler yalnız nicel değil aynı zamanda nitel duruma da sahip olmalı.
Süreçler hem iç hem dış olarak yönetilmeli.

Değerlendirmelerine yer verdiler.

Sempozyumun diğer konu başlıkları  ve konuşmacıları:

Mükemmellik Modeli Uygulamaları Naim ÇOBAN, Strateji Geliştirme Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi

Kıyaslama Projesi: EFQM Mükemmellik Ödülü Kazanan Kamu Kurumlarından İyi Uygulamalar Oturum Başkanı: Tuğrul ÇELEBİ, Kıyaslama Uzmanlık Grubu Lideri, KalDer

İETT: Performans Gelişim Sistemi Muzaffer YAVUZ, Personel Şube Müdürü

Sakarya Üniversitesi: Kalite ve Akreditasyon Süreçlerinde Sakarya Üniversitesi Modeli SABİS Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK, Rektör Yardımcısı.

Nilüfer Belediyesi:  EFQM Odaklı Süreç Yönetimi Derya ÖZGÖK, Strateji Geliştirme Müdürü.

CAF İyi Uygulama Örneği: Kalite Yönetiminin Katma Değeri Christoph HEHL, Kalite Bölüm Başkanı, Hessian Toprak Yönetimi ve Coğrafi Bilişim İdaresi

Kamuda Kurumsal Yönetimde Yeni Yaklaşımlar Doç.Dr.Savaş Zafer ŞAHİN, Dekan Yardımcısı, Atılım Üniversitesi İşletme  Fakültesi

Mükemmellik Modeli Uygulamaları Ender HORATA, Kalite Yönetim Temsilcisi, Tarsus Belediyesi

Görüş ve Öneriler.

Şeklinde gerçekleşti.

Bununla beraber gün boyunca sunum aralarında katılımcıların da tanışma ve kalite sohbetleri gerçekleştirmelerine vesile olan Sempozyuma davetlerinden dolayı KalDer Ankara yönetimine ve bu başarılı organizasyonda emeği geçen herkese çok Teşekkür ederim.

Paylaşmak sevgidir, berekettir.

Nedim İleri

 

 

Bir Cevap Yazın