Skip to main content

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanının Profesyonel Mesleki Yetkinlikleri Nelerdir?

 

Kariyer yönetimi alanına olan ilginin her geçen gün artığını hepimiz gözlemliyoruz. Bununla beraber adında yönetim geçen her alan gibi bu konu başlığında da; öncelikle İnsanı anlamak ve dolayısıyla İnsanların ihtiyaçlarını, ilgilerini, sevgilerini, tutkularını ve hele de beklentilerini olabildiğince doğru sezinleyebilmek bakımından ise, veri analizi-sentez- yorumlama ışığında güçlü iç görü kabiliyetine  uzak bulunmamak gerekiyor diye düşünüyorum.

Diğer taraftan kariyer nedir, kariyer planlaması ve nihayet kariyer yönetiminin metodolojik tespitlerinin ve çıkarımlarının günümüzde hangi aşamalara doğru bir yönelim içinde bulunduğuna dair farkındalık desteğiyle, işin mutfağı, yani pratikte gerçekleşme tarafından daha çok yol alınması gereken bir özelliğe sahip olduğu hususunda sanırım hemfikiriz.

Kariyer ve yetenek yönetiminin fonksiyonel durumu olsun, bu görevi yürütecek İnsanların sahip olması gereken bilgi ve beceriler olsun, bildiğimiz üzere 18.04.2014 – 28976 (Mükerrer)Sayılı Resmi Gazetede Mesleki Yeterlilik Kurumundan yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ No: 2014/2 Ek-10 Numaralı ilanda yer alan düzenlemeler çerçevesinde bu meslek için tanımlanan mesleki tanımlama ile Kariyer ve yetenek yönetimi uzmanı mesleği için öngörülen yetkinlikler (bilgi, beceri ve tutumlar) belirlenmiştir. Bu konuya ilişkin detay bilgi ve değerlendirmelere anılan Tebliğ üzerinden erişmek mümkün.

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı Ulusal Meslek Standardı (Referans Seviye 6) olarak gerçekleşen bu düzenlemede geçen, mesleki tanım ile aranılan yetkinlikler  bilgisine bakıldığında;

Meslek Tanımı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı (Seviye 6), kariyer ve yetenek yönetim sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, işletilmesi ve devamlılığının sağlanmasına, buna bağlı olarak yüksek performanslı ve kuruluşa bağlı insan kaynağının oluşturulmasına; yeteneklerin ve yetkinliklerin geliştirilmesine katkı sağlayan nitelikli kişidir.

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı (Seviye 6), çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde yürütür ve mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Bilgi ve Beceriler

 1. Bütçeleme bilgisi
 2. Davranış ve şirket kültürünü analiz etme bilgi ve becerisi
 3. Eğitim yönetimi bilgisi
 4. Etkin iletişim (kişisel, kişilerarası, örgütsel iletişim) teknikleri bilgisi ve uygulama becerisi
 5. Genel insan kaynakları süreçleri bilgisi
 6. Genel planlama ve organizasyon becerisi
 7. İK bilgi sistemi programları kullanım bilgi ve becerisi
 8. İleri işe alım süreci bilgisi
 9. İleri seçme – değerlendirme teknikleri bilgisi
 10. İSG ve çevre koruma önlemleri bilgisi
 11. İş analizi bilgisi
 12. Kalite yönetimi sistemleri bilgisi
 13. Kıyaslama bilgisi
 14. Ölçme ve değerlendirme araçları kullanım ve analiz bilgisi
 15. Performans yönetim sistemi bilgisi
 16. Problem çözme bilgi ve becerisi
 17. Sözleşme ve tedarik yönetimi bilgisi
 18. Süreç analizi bilgisi
 19. Temel çalışma mevzuatı bilgisi
 20. Ulusal meslek standartlarına ve ulusal yeterliliklere ilişkin bilgi
 21. Yetenek yönetimi ve kariyer planlama bilgisi
 22. Zaman yönetimi bilgi ve becerisi

Tutum ve Davranışlar

 1. Analitik düşünebilmek
 2. Çalışma zamanını etkili ve verimli kullanmak
 3. Çevre, kalite ve İSG kurallarına uymak
 4. Değişime açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak
 5. Ekip çalışmasına yatkın olmak
 6. Genel iş etiği kurallarına uygun hareket etmek
 7. İşyerindeki çalışma prensiplerine uygun hareket etmek
 8. Uygun (sözlü ve sözlü olmayan) iletişim becerileri sergilemek

Şeklinde yer aldığı görülüyor.

Netice olarak bu meslek için Bilgi ve Tutum tarafında belirtilen ve  21.Y.Y Becerileri arasında da sayılan:

-Uygun (sözlü ve sözlü olmayan) iletişim becerileri sergilemek.

-Analitik düşünebilmek.

-Değişime açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak.

Gibi becerilerin, tüm iş ve yönetim sahasında olduğu gibi Kariyer ve Yetenek Yönetimi mesleği alanında da etkililiği anlaşılıyor.

Paylaşmak sevgidir, berekettir.

Nedim İleri

Bir Cevap Yazın