Skip to main content

Eğitim Çalışmalarında Yalnızca İş Bilgilerini Kazandırmayı mı Amaçlıyoruz?

Eğitim ve gelişim tıpkı, okullarda yapılan öğrenim faaliyetlerinde eğitim ve öğretim’in beraber kullanılmalarında  olduğu gibi, farklı anlamlar taşısalar da hep yan yana duran kavramlar.

Yine eğitim ve öğretim tarafından devam edecek olur isek; nasıl ki, işin eğitim tarafı ayrı bir içerik ve öneme sahip olmakla, öğretim tarafı da özgün bir içerik ve  öneme işaret eder.

Günümüz iş ve yaşam alanı nezdinde çok sayıda kurumsal veya bireysel eğitim çalışmaları yapılıyor. Hepsi mutlak iyi niyetle ve fayda sağlama maksadına dönük faaliyetler olmakla, kurumsal olsun, bireysel olsun yürütülen bu eğitim ve gelişim çabalarının özellikle işin teorik kısmı üzerinden bilgi aktarımına yönelik olduğunu düşünmek mümkün.

Oysa nasıl ki,  eğitim ve öğretim olgusu bir bütün olmakla beraber, ayrı ayrı üzerinde durulması gereken iki tarafı söz konusu ise, eğitim ve gelişim için de durum farklı değil. Dolayısıyla eğitim ve gelişim planlama ve uygulamalarında konunun bu eksende ele alınıp değerlendirilmesinde mutlak fayda var.

Özetle,  bireysel veya kurumsal eğitim ve gelişim çalışmalarından istenilen neticelerin(gelişim – dönüşümün) elde edilmesi için, yalnızca iş bilgilerinin, yani işin teori yönünün işlenmesi ile yetinmeyip, hedef kitle İnsanlara kurum veya işletmenin hatta daha öte toplum yaşamının temel taşı durumundaki değerlerin transfer edilmesi ve böylelikle kurum kültürü ve aidiyet yönünden benimsenmesi ve içselleştirilmesi arzu edilen ortak değerlerin yerleşmesine de özen gösterilmesi, eğitim ve gelişim çalışmalarının bu bütünlükle etki sağlaması bakımından önem arz ediyor.

Bu konuya yönelik ”Eğitim Çalışmalarında Yalnızca İş Bilgilerini Kazandırmayı Mı Amaçlıyoruz?” başlıklı yeni yazıma aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Eğitim Çalışmalarında Yalnızca İş Bilgilerini Kazandırmayı Mı Amaçlıyoruz?

Keyifli okumalar dilerim.

Paylaşmak sevgidir, berekettir.

Nedim İleri

Bir Cevap Yazın