Skip to main content

Mülakatta nelere dikkat etmeli, nelerden uzak durmalı-2

Bundan önceki yazımda mülakat konusunda genel bir çerçeve oluşturduktan sonra “Mülakat sırasında neler mutlaka yapılmalı” başlığı altında önemli olduğunu düşündüğüm anahtar noktalara değinmeye çalışmıştım. Bu defa ise “Adayın kesinlikle uzak durması gereken tutum ve davranışlar neler? sorusuna cevap aramaya çalışacağım.

Adaylar mülakatta şunlardan uzak durmalı:

– Daha önce çalıştığı işletmenin yönetimi ve yönetsel prensipleri konusunda yersiz veya menfi yorumlardan kesinlikle uzak durmalı

– Komisyon üyelerinin yorum ve eleştirilerine uygun olmayacak şekilde karşı çıkma durumundan kesinlikle sakınmalı

– Komisyon ile tartışmaya girmemeli

– Staj veya deneyimler konusunda bir argümanla desteklenemeyecek beyanlarda bulunmamalı

– “Ne iş olsa yaparım” gibi sübjektif kavramlar kullanmamalı

– İş deneyimlerini ve varsa başarı öyküsünü anlatırken “hep benim sayemde” diye nitelendirmekten kaçınmalı

– Kendi potansiyeline ve deneyimlerine ilişkin açıklamalarda bulunurken, güçlü yönlerini, özgün bilgi ve becerilerini yeterince anlatamama durumuna düşmemeli

– Doğru olmayan deneyim intibaı oluşturma hatası yapmamalı

– “Bu iş için diğer adaylara göre sizin sahip olduğunuz farklı nitelikler neler” sorusu için kendi bilgi ve becerisini
ifade ederken abartıya kaçmamalı

– İş değiştirme nedenini anlatırken gerekçesini makul bir çerçeve dışına taşımamalı

– İyi yaptığı bir proje örneği sorulduğunda yine gerçekçi olmayan ve belli unsurlarla desteklenmekten uzak cevaplar vermemeli

– Başarı öyküsünü anlatırken birkaç kısa cümleyle oldukça açık ve sade ifade yerine konuyu çok uzatıp dağıtmamalı

– Tuzak sorularla karşılaştığında soğukkanlılığını kaybetmeyip mülakat bütünlüğünden uzaklaşmamalı

– Sorular ve sergilenen tutumların etkisiyle asla pozitif duruşunu ve coşkusunu kaybetmemeli

– Sonuç olarak her iş için bir temel gerektiğini, dolayısıyla mülakat sürecinin de öncelikle ve titizlikle emek ve bilinçli bir hazırlık devresi gerektiğini aday hiç unutmamalıdır.

Paylaşmak sevgidir, berekettir

 

Bir Cevap Yazın