Skip to main content

İKY’ de saygı ve güven yalnızca istemekle kazanılır mı?

 

Saygı ve güven, en yüksek ilgiye sahip duygusal ideal durumunda olmakla, bu değerlerin yine, yalnızca bizlerin öznel çabası ve özenimiz ile oluşması ise, konunun anahtar noktası.

İnsan kaynakları Yönetimi dediğimiz zaman ilk olarak akla gelen elbette işin İnsan ilişkileri boyutunun olması. Bu itibarla da, konunun özü;  İnsanları anlamak, ekip arkadaşlarının yeteneklerini, beklentilerini ve algılarım tanımak.

Bununla beraber,  yönetim söz konusu olunca, öncelikle öz yönetim. Konu başlığımıza dönüp ilerleyecek olur isek, saygı ve güven bütün İnsan İlişkileri bakımından, en çok öne çıkan değerlerin ilk sıralarında. Diğer yandan saygı ve güven oluşturmak bizim kendi çabalarımız ve özenli tutum ve davranışlarımızın sağladığı özel bir olgu.

 

Saygı konusuna ilişkin bir anekdot: geniş katılımlı bir kongreden hatırlıyorum. Kongrenin açılış konuşması sonrası, ara verilmeden devam eden iki paylaşım söz konusuydu. İlk paylaşımı yapan konuşmacının, diğer kişinin sunumunu kesmemek, konunun insicamını etkilememek adına, katılımcılar arasına dönüp beklemesini hatırlarım mesela.

Yine nezaket ve saygı konusu üzerine bir eğitim anısı. Konu eğitici eğitimi çalışması ve işlenen tema ise iletişim. Bir katılımcı tarafından konuşmacıya yönelik ve devam eden akışı kesen bir davranış oluştu. Söz alma, verme manasında bir uyuşmazlık.  İletişim hocasının durum karşısında aldığı tutum ise; akıllarda kalacak nitelikte ve iletişim konusunu gerçek manada transfer edebilecek hâkimiyete işaret eder nitelikte, gerçekleşmişti.  Tartışmaya girmeden, ‘’değerli arkadaşım, sizin bu eleştirinize saygı duyarım. Ancak, diğer değerli arkadaşların zamanlarını haksız yere meşgul etmeyelim isterseniz. Sizleri çalışma arasında, tekrar dinleyip eleştirilerinize ait görüşlerimi belirtmekten memnuniyet duyacağım. Şeklindeki yaklaşımı, bu çalışmanın tüm katılımcılar nezdinde, gerçek manada bir değer kattığını sergilemişti.

Ezcümle, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yönetsel sorumluluk üstlenen bireylerin, İnsan İlişkilerinde önem arz eden hususun: tespit ve söylemlerden öte, sergilenen tutumda saklı olduğunu gözden uzak tutmamaları gerekiyor.

Paylaşmak sevgidir, berekettir.

Bir Cevap Yazın