Skip to main content

Motivasyon Nedir ve Etkili Motivasyon Nasıl Sağlanabilir?

—Nasıl yapacağımı bilmiyorum .(Bilgi)

—Niçin yapacağımı bilmiyorum. (Misyon-Amaç)

—Ben bu işi yapamam. Özgüven)

—Yapmak İstemiyorum!!! (Motivasyon)

Konunun bu tarafı işte şu anda üzerinde durduğumuz  noktayı işaret ediyor. O halde şu iki soruyu soralım.

1-Motivasyon nasıl sağlanabilir?

2-Takım-Ekip  lideri olarak bu durumda ne yapmamız gerekiyor?

Motivasyon, insanlara yaptırmak istediğiniz şeyleri sanki kendileri öyle istiyormuş gibi yaptırma sanatıdır. (D. Eisenhower)

Motivasyon çok genel tanım olarak isteklendirme anlamına gelmektedir.

İnsanların motivasyon etkileşimlerinin birbirinden farklı olduğunu biliyoruz.

Bu nedenle;

—Kimimiz maddi edinimlerden.

—Kimimiz kariyer yapmaktan.

—Kimimiz ise, bir başarımın ve genel katma değerli bir üretimin içinde yer almaktan motive oluyoruz.

İş yaşamının söz konusu olduğu her durumda,

—Birey.

—Ekip/Takım.

—Görev  unsurları mutlak söz konusudur. Bu itibarla beraber başarım yani ekip-takım halinde etkili iş sonuçları elde etmek (Yönetişim) önemlidir.

Ekip ve takım liderlerinin Motivasyon becerileri burada kendini göstermektedir.

Özetle; her kademe proje liderleri ekip arkadaşlarının motivatör faktörlerini iyi bilmeleri gerekmektedir.

İçsel Motivasyon ve Duygusal Zeka Nedir?

Duygusal Zeka beş bileşenden oluşuyor.

1. Öz bilinç: Kendini tanıma.

2. Öz Denetim: Duyguları idare edebilmek.

3. İçsel Motivasyon: Kendini harekete geçirmek.

4. Empati: Başkalarının duygularını anlamak.

5. İlişkileri yürütebilmek:  İnsan ilişkilerinde akıllıca davranabilme.

Duygusal Zeka Becerileri Geliştirilebilir Mi?

Duygusal zekanın zihinsel zeka gibi yalnızca doğuştan gelen bir yapısının olmayışı, dolayısıyla tüm bu etkili becerilerin öncelikle keşfedilmesinin, sonrasında ise bilinçli yönelme ve çabalarla desteklenip güçlendirilerek, geliştirilebilecek olmasının ise, İnsanların kişisel gelişimleri açışından özenle değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Dışsal Motivasyon Nedir?

—Dışsal Motivasyon dediğimizde ise elbette ilk aklımıza gelecek olan husus Lider ve Etkili Liderlik olacak.

—Etkili Liderlik söz konusu olunca tabi ki hemen şu liderlik becerileri akla geliyor.

—Esin veren, güven veren.

—Ekibini etkileyebilen ve dolayısıyla ekip üyelerinin tümünü iyi tanıyan, onların hangi motivatör unsurlardan motive olacaklarını iyi bilen bir liderlik anlayışı bu noktada  kendisini hissettirecek.

Dışsal Motivasyon Nasıl Sağlanabilir?

  En etkili motivasyon çalışanlar ile kurumun amaçlarının ve ihtiyaçlarının kesişmesinde saklı. O nedenle çalışanların: amaç-ihtiyaç ve istekleri mümkün olabildiğince iyi bilinmeli.

—Esin veren iş liderleri hem takipçilerine güçlü bir güven oluştururlar, hem de etkili motivatör becerileri gösterirler.

—Güçlü motivasyon unsurlarının zirvesi ise; liderlerin ekip-takım üyelerinin de yetenekli oldukları alanda kendilerini gerçekleştirmeleri için, onlara yeteneklerini sergileyebilecekleri bir alan açmanın gerçek liderlik sorumluluğu olduğunu bilip, uygulamalarıdır.

Yönetici veya Liderlik açısından Etkili Motivasyon Yöntemleri Nelerdir? 

 • İnsanları, ilişkileri doğru anlamak,
 • Kendini anlamak ve öz yönetim,
 • Sosyal ve kültürel farkındalık,
 • Ekibiyle iyi iletişim kurabilmek,
 • Yardımseverlik, sıcaklık, samimiyet, güven, dostluk, ilgi gibi insani değerlere önem vermek,
 • Duygudaşlık kurup, sezgileriyle insanların önce düşünce ve duyguları, sonra iş alanlarıyla ilgilenmek,
 • İnsanların iyi yanlarını göz önünde bulundurmak,
 • Öncelikle çabaların doğruluğuna inanmaya özen göstermek,
 • Model olmak, başarılara özen göstermek ve samimiyetle desteklemek,
 • Eğitim ve öğrenme ihtiyacına her zaman destek vermek,
 • Cesaretlendirmek ve yetkilendirmek,
 • Çalışanların önerilerini değerlendirmek ve teşvik etmek,
 • Çalışanlar ve hedefler arasında bir bağ oluşturmak,

Bizi ne motive eder?

 • Keşif
 • Otonomi
 • Gelişim
 • Sosyal bağlantı

Marifet iltifata tabiidir dememişler mi?    

Genel olarak olumsuzluğu eleştirir, yermeyi hiç ıskalamayız ancak Takdir etmek ve Teşekkür ’ün  ise  maalesef yeterince hakkını verdiğimizi söyleyemeyiz. Oysa sahada yeteneğini sergileyen oyuncuya başarılı olması durumunda takdim edilen Kupalar, Armağanların ve tüm Ödüllerin hepsi bu Marifet ve Başarıyı Taltif etme, Özendirme amacına yönelik Pekiştirgeç araçları değil mi? Mesela işe veya okula geç gelen İnsan için çeşitli ikaz ve hatırlatmalar çok yaygın iken, düzenli olarak zamanında katılan personel ve öğrenci için hiç Tebrik/Takdir  ile karşılaştık mı?

Motivasyon için yöntem seçimi yaklaşımımız bireye özgü mü?

Motivasyon yöntemleri dediğimizde;

— Korku motivasyonu (ceza).

— Teşvik motivasyonu (ödül).

— Kişisel gelişim motivasyonu(kişisel beceriler veya kariyer bakımından gelişme).

Yöntemlerini görüyoruz.

Ayrıca bu yöntemlerin seçimi konusunda da özenli ve duruma uygun, doğru seçimler yapmak gerektiği göz ardı edilmemeli.

Çiçekler mesela; bazıları güneş bazıları gölge sever. Bazıları üstten, bazısı dipten su  isterler. Bireye özgü motivasyon tasarımı.

Motivasyon yöntemini belirlerken bu özenle davranmalıyız.

İş ortamında neler motivasyon sağlıyor?

— Üretimin içinde yetkilendirme yapmak ve sorumluluk paylaşmak.

— Ekip ruhunun, iş birliğinin ve biz bakışıyla yürütülen çalışma iklimini sağlamak.

— İnsanların genel katma değerli ve içinde katkısının olmasını anlamlı bulduğu projeler oluşturmak.

— İnsanların gelişimleri ve kariyer planları açısından kendilerini güvencede hissetmelerini sağlayacak işletme duruşu ve politikalarını sergilemek.

Çok etkili motivasyon tesiri oluşturacaktır.

Önce iç müşteri memnuniyetini sağlamamız gerekmez mi?    

Birey olmadan ekip-takım ve biz durumu olabilir mi?  Yine iç paydaşların motivasyon ve mutluluğu olmadan, dış paydaşların memnuniyeti sağlanabilir mi?

Dolayısıyla, mutlu  olduğu için başarılı olan işletme çalışanlarının sağlayacakları sinerji ile de dış paydaşların memnuniyetlerinde maksimizasyon yakalanacak, mutlu çalışan/mutlu müşteri korelasyonu kendisini hissettirecek.

En Etkili Motivasyon İçsel Motivasyon?

4 S PRENSİBİ

– Sağduyu

– Serinkanlılık

– Sabır

– Stres Yönetimi

‘‘ İnsanın kendisiyle yüzleşmeye niyeti yoksa, başkalarının hatalarıyla oynar durur. ’’(Oscar Wilde)

İşin sırrı kendimizde.

– “İster bir işi yapabileceğini, ister yapamayacağını düşün. Her iki durumda da haklısın.”(Henry Ford)

Paylaşmak sevgidir, berekettir.

Kaynakça,

Değer Bilen Liderlik   Adrian Gostick Chester Elton HRDERGİ

Beni Ne Motive Eder?  Tutkularınızı İşinize Katın  Adrian Gostick Chester Elton Çevirmen: Ceren Bektaş

Duygusal Zeka Neden IQ dan Daha Önemlidir? Goleman, Daniel   Varlık Yay. 39. Baskı İst. Aralık 2014 ( Çevirmen: Banu Seçkin Yüksel )

MCT İnsan Kaynakları Zirvesi 2016 Dale Carniege Akademi Sunumu-(Dilek FAKA Genel Müdür)   www.nedimileri.com

Bir Cevap Yazın